wtorek, 19 lutego 2013

Pożyczkowy balsamJak bolącym problemem na terenie naszego powiatu jest bezrobocie wie każdy. Powiatowy Urząd Pracy w Górze stara się łagodzić to bolesne zjawisko poprzez przyznawanie pożyczek dla osób bezrobotnych, które mają pomysł na rozkręcenie własnego interesu.

W latach 2010 – 2012 górowski PUP pozyskał na ten cel 3.028.195,26 zł. Kwota 1.228.871,38 zł pochodziła z Funduszu Pracy, który znajduje się w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Pozostałą kwotę – 1.799.323,88 zł - PUP otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze unijne stanowiły w latach 2010 – 2012 aż 59,4% środków przeznaczonych na pożyczki.

Średnia wysokość udzielanych pożyczek była różna w poszczególnych latach. W roku 2010 PUP dysponował kwotą 1.265.551,53 zł na udzielenie pożyczek. Pożyczek udzielono wówczas dla 79 bezrobotnych osób, co daje średnią wysokość pożyczki na poziomie 16.000 zł. Rok później (2011) było mniej pieniędzy na ten cel, bo tylko 672.823,45 zł. To spowodowało, że przyznano mniej pożyczek (45) a średnia wysokość przyznanej pożyczki była o ok. 1000 zł niższa niż rok wcześniej. W roku 2012 PUP otrzymał wyższą kwotę – 1.089.820.28 zł - na pożyczki dla bezrobotnych, co spowodowało, iż wzrosła nie tylko liczba osób, które je otrzymały – 63, ale też ich średnia wysokość – 17.300 zł.

W latach 2010 – 2012 pożyczki dla bezrobotnych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek otrzymało 187 osób z terenu naszego powiatu, w tym 65 kobiet (35%). Rok 2010 był pod tym względem rekordowy. Udzielono wówczas 79 pożyczek.

Najwięcej pożyczek w latach 2010 – 2012 otrzymali bezrobotni z gminy Góra – 103 osoby, co stanowi 55% wszystkich udzielonych pożyczek. Z tej formy wychodzenia z bezrobocia skorzystało w naszej 36 kobiet (35% pożyczkobiorców). Z gminy Wąsosz pożyczki otrzymało 50 bezrobotnych, w tym 15 kobiet (30%). 21 bezrobotnych z gminy Niechlów również postanowiło łopocząc działalność gospodarczą, w tym 6 kobiet (28%). W gminie Jemielno z takiej oferty zdecydowało się skorzystać 13 bezrobotnych, ale aż 8 stanowiły kobiety (61,5%).

Okazuje się, że poziom wykształcenia osoby bezrobotnej, która ubiega się o udzielenie pożyczki nie jest przeszkoda w jej uzyskaniu. PUP w latach 2010 – 2012 przyznał pożyczki dla 12 osób, które miały wykształcenie podstawowe i gimnazjalne. Zastanawiające jest, iż w tym samym okresie czasu tylko 11 bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i pomaturalne zdecydowało się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na krok taki zdecydowało się 42 bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe, 47 z wykształceniem zawodowym oraz 75 ze średnim.

W roku 2010 i 2011 PUP odnotował tylko po jednym przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę przed upływem 12 miesięcy. W roku 2012 takiego przypadku nie odnotowano. 

Pracownikom PUP w Górze serdecznie dziękuję za trud włożony w przygotowanie danych, bez których ten tekst by nie powstał. 

 2010
 2011
 2012