środa, 16 października 2013

Wyrok jest znany

Dzisiaj o godzinie 9.30 w sali nr 113 II Wydziału Karnego w Głogowie miał zostać odczytany wyrok w sprawie wójta gminy Niechlów – Jana Głuszki.

Sprawa trwa od marca 2012 roku. Wówczas to były pracownik Urzędu Gminy Niechlów – Jan Sowa, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójta. Wg Jana Sowy przestępstwo to miało polegać na poświadczenie przez wójta nieprawdy na delegacjach. Jan Sowa twierdził, iż wójt podpisał delegację na szkolenie w Legnica a w rzeczywistości szef kazał mu udać się do wyborców i namawiać ich, by głosowali na wójta Jana Głuszkę. Fakt ten miał mieć miejsce przed drugą turą wyborów samorządowych w 2010 r., gdy po pierwszej turze wyborów o fotel wójta gminy Niechlów rywalizowali obecny wójt oraz Marek Zagrobelny. Jan Głuszko – wówczas jeszcze pracownik Urzędu Gminy – nagrał tę rozmowę na dyktafon. Wartość delegacji wyniosła nieco ponad 140 zł.

Prokuratura zarzuciła wójtowi popełnienie czynu karalnego z art. 18 § 3 w związku z art. 268 § 3 kodeksu karnego.

„Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.”

Dzisiaj nie doszło jednak do ogłoszenia wyroku. Sędzina Małgorzata Kujawińska stwierdziła, iż oskarżony Jan Głuszko przesłał zwolnienie lekarskie na okres do 15 listopada. Sprawę odłożono w czasie. Pełnomocnik oskarżonego – adwokat Jerzy Bartkowiak, został zobowiązany przez sąd do zawiadomił sąd, gdy jego klient będzie zdolny do zjawienia się przed obliczem Temidy.

Z ust sędziny padło jednak zdanie, które stanowi zapowiedź końcowego wyroku. Sąd „warunkowo umorzy” sprawę. Nie może jednak ze względów prawnych odczytać wyroku, gdyż do tego potrzebna jest obecność oskarżonego. Oznacza to, iż wójt Jan Głuszko nie straci stanowiska wójta gminy Niechlów.