środa, 9 października 2013

Miesiąc pełen rutyny

Nasi strażacy przez ostatnie 34 dni (2.09. – 16.09.) wyjeżdżali do 14 pożarów. Aż 8 z nich miała miejsce w Górze. Na szczęście nie były to jakieś poważne pożary. Strażacy interweniowali w Górze np. w przypadku zadymienia mieszkania, które wywołane zostało pozostawieniem patelni na gazie. Paliły się śmieci w kontenerach, sadza w kominie, jakiś kretyn podpalił śmieci na klatce schodowej, zapalił się worek z pyłem drzewnym w stolarni.

W miejscowościach wiejskich paliły się: stóg słomy (Stara Góra – dwa razy), suche trawy na poboczu drogi (Bogucin, Niechlów)), ściernisko (Czarnoborsko). „Miłośnik” lasów w Zawiszowie rozpalił sobie ognisko a strażacy je ugasili.

W akcjach tych wzięło łącznie udział 27 zastępów w łącznej liczbie 102 strażaków.

W tym samym okresie czasu strażacy interweniowali 20 razy w celu likwidacji zagrożeń ogólnych. W Górze miało miejsce 8 zagrożeń ogólnych. Strażacy usuwali zagrożenie, które spowodowane było uszkodzonym masztem znajdującym się na dachu garażu, likwidowano plamę po substancji ropopochodnej z drogi, pomagali policji w poszukiwaniu zaginionej osoby, likwidowali skutki kolizji drogowej, usuwali kokon z szerszeniami, udzielili pomocy w zalewanym mieszkaniu.

W miejscowościach wiejskich miejscowe likwidacja miejscowych zagrożeń polegała na: usuwaniu kokonu Szerszeni (Ryczeń), gniada os (Wąsosz), likwidowania kolizji na drodze krajowej nr 36, gdzie przewrócił się ciągnik rolniczy, oswobodzeniu uwięzionej sarny (Wąsosz), zabezpieczenia terenu, na którym doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (Śleszów), zatamowaniu oleju wypływającego z transformatora (Ryczeń), usuwanie plam ropopochodnych z dróg (Kowalewo, Jastrzębia).

Siły użyte do likwidacji zagrożeń miejscowych wyniosły 34 zastępy (114 strażaków ) z Góry oraz 2 zastępy JRG z Rawicza (6 strażaków).

Od początku 2013 r. do 6 października na terenie naszego powiatu odnotowano 106 pożarów. Aż 100 z nich stanowiły pożary małe, średnich było 6. Na szczęście nie odnotowaliśmy pożarów zakwalifikowanych w statystyce do „dużych” i „bardzo dużych”.

Od początku roku strażacy 167 razy wyjeżdżali w celu likwidacji zagrożeń miejscowych. Od początku 2013 r. odnotowano 35 małych zagrożeń lokalnych, 131 lokalnych, 1 średnie oraz 0 dużych. Strażacka statystyka od początku roku odnotowała 2 fałszywe alarmy, ale uczynione w "dobrej wierze”.

A oto trzy godne przybliżenia charakterystyczne zdarzenia opisane przez oficera prasowego st. kpt. mgr . Marcina Klefasa.

W dniu 3 września br. do PSK w Górze wpłynęło zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym w Wodnikach. Do działań zadysponowano 3 zastępy z JRG Góra oraz 2 zastępy z JRG w Rawiczu ze względu na bliższy i szybszy dojazd  na miejsce zdarzenia. W sumie w działaniach uczestniczyło 15 strażaków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Góra zabezpieczono teren i po przeprowadzeniu rozpoznania zastano następującą sytuację: ciągnik rolniczy leżał na boku, ze zbiornika wyciekał olej napędowy, w środku pojazdu znajdowała się uwięziona ranna osoba. Działania ratownicze prowadziły zastępy z JRG Rawicz współdziałając z Zespołem Ratownictwa Medycznego, oraz Policją. Działania zastępów z JRG Góra polegały na ograniczeniu wycieku plamy ropopochodnej na pobliskie skrzyżowanie dróg oraz usunięciu powstałej plamy ropopochodnej. Działania strażaków wspierane były przez pracowników Rejonu Dróg Publicznych z Wińska.  Wydłużony czas działań spowodowany był oczekiwaniem na przybycie dźwigu, który ściągnął uszkodzony ciągnik na pobocze aby nie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym. Działania prowadzono do całkowitego usunięcia zagrożenia. Teren przekazano protokolarnie zarządcy drogi, a uszkodzone mienie Policji. W wyniku zdarzenia 1 osoba została ranna. Uszkodzeniu uległ dyszel przyczepy i opona. Powstałe straty oszacowano na kwotę 4 tys. zł. Prawdopodobną przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.

W dniu 11 września 2013 r. do PSK w Górze wpłynęło zgłoszenie o zbłąkanej sarnie na podwórzu sklepu odzieżowego w Wąsoszu przy ul. Świerczewskiego. Do działań zadysponowano 1 zastęp z OSP Wąsosz w sile 3 strażaków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zabezpieczono miejsce działań i po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na podwórzu wśród zabudowań znajduje się sarna, która nie może samodzielnie wydostać się z terenu podwórza. Działania zastępu polegały na schwytaniu sarny w siatkę, a następnie wywiezieniu i wypuszczeniu jej do lasu.

W dniu 14 września 2013 r. w Kłodzie Górowskiej doszło do wypadku drogowego. Do działań zadysponowano 2 zastępy z JRG Góra w sile 7 strażaków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP zabezpieczono teren działań i przeprowadzono rozpoznanie, które wykazało, że samochód osobowy VW Golf leżały w rowie na prawej stronie. Lewa strona pojazdu była uszkodzona, co uniemożliwiało wydobycie poszkodowanego z wnętrza pojazdu przez pogotowie ratunkowe i policję przed przybyciem zastępów PSP. W pierwszej kolejności działania polegały na odłączeniu akumulatora, wycięciu drzwi pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz ewakuowaniu osoby poszkodowanej wspólnie z ratownikami pogotowia przy użyciu noszy ratowniczych. Działania prowadzono do całkowitego usunięcia zagrożenia i do zakończenia czynności dochodzeniowych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Górze. W wyniku zdarzenia 1 osoba została ranna. Całkowitemu uszkodzeniu uległ sam. osobowy VW Golf. Powstałe straty oszacowano na kwotę 4 tys. zł. Przyczynę zdarzenia ustala KP Policji w Górze."