poniedziałek, 12 listopada 2012

Zmiany kosmetyczne


Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Górze podjęto uchwałę dotyczącą wysokości kilku stawek podatkowych na rok 2013.

Nowe stawki w sprawie wysokości podatku rolnego i od nieruchomości w gminie Góra przedstawiają się następująco:
W tabeli pierwsza cyfra wysokości podatku odnosi się do wysokości stawki przyjętej na rok 2013, środkowa stawka dotyczy stawki podatku z roku 2012 a ostatnia cyfra stawki maksymalnej, jaką Rada Miejska mogła przyjąć w myśl obowiązujących przepisów. 

Równocześnie Rada Miejska obniżyła cenę skupu żyta. Cena ta służy za podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2013. Dotąd przyjęta przez Radę Miejską cena skupu żyta wynosiła 75,86 zł za 100 kg. Nowa podstawa wymiary podatku rolnego opartego na żytnim „algorytmie” wynosi 60 zł. za 100 kg. Jest to spadek wysokości podatku rolnego o 20%.

Uchwała podjęta przez Radę Miejską wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym naszego województwa, chyba, że nadzór prawny wojewody będzie miał do jej treści zastrzeżenia.

C.d.n.