poniedziałek, 5 listopada 2012

Walczymy o równość!

Oto treść pisma, które skierowałem do Zarządu Powiatu i złożyłem w sekretariacie Starostwa. Narodziny tego pisma związane jest z wyraźną nierównością pomiędzy traktowaniem osób ściągających bez opamiętania z Internetu i podpisujących cudzą własność intelektualną bez zahamowań i oporów moralnych a tymi, którzy tego nie czynią, bo mają opory moralne przed takim postępowaniem. Poczekamy na odpowiedź Zarządu,k bo rzecz jest niezwykle istotna.

Wóz albo przewóz!