czwartek, 8 listopada 2012

Dobre nowiny

Dobre wieści płyną z Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Bliski spełnienia jest sen o dofinansowaniu budowy kolejnej „schetynówki”, którą jest II etap budowy drogi łączącej ul. Dąbrówki z Aleją Jagiellonów. Przygotowany przez pracowników gminy wniosek na dofinasowanie tego przedsięwzięcia uzyskał bardzo wysoka notę pod względem merytorycznym – 27,2 punkty. Możliwe było do uzbierania 40 punktów. Wniosek naszej gminy zajął w ocenie merytorycznej 5 miejsce na liście spośród 41 rozpatrywanych wniosków (8 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych).


Obecnie oczekuje się na decyzję Ministra Infrastruktury, który ma podjąć decyzję na temat wysokości dofinansowania „schetynówki”. Możliwe są dwa warianty dofinansowania: 30% lub 50% wartości przedsięwzięcia. Przypomnieć trzeba, że wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 2.505.000 zł. Nawet zakładając, że spełni się „czarny” scenariusz i ministerstwo da dofinansowanie w kwocie 30%, to nie są to małe pieniądze.

W drugiej dekadzie listopada ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji, by już w styczniu można było podpisać z wykonawcą umowę. I w ten sposób piąta „schetynówka” w naszej gminie stanie się faktem dokonanym.

Kolejna dobra wiadomość dotyczy nowych miejsc pracy. W naszej podstrefie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej ruszy wkrótce budowa Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych. Zakład ten wybudowany zostanie przez firmę „dBP – Eko” z Rawicza. Głównym profilem produkcyjnym zakładu będzie produkcja stalowych zbiorników i kontenerów. Do końca listopada br. firma uzyska zezwolenie budowlane.

Prace przy budowie rozłożono na dwa etapy. W okresie od stycznia do marca zostanie postawiona hala produkcyjna o wymiarach 60 na 48 m oraz budynek administracyjny z zapleczem socjalnym o wymiarach 15 na 36 m. W lipcu inwestycja ma zostać zakończona i wówczas zacznie się produkcja.

W hali znajdzie się spawalnia, dwie lakiernie, śrutownia, przygotowanie produkcji. W uruchomionym zakładzie zatrudnienie znajdą spawacze, ślusarze, lakiernicy. Inwestor szacuje poziom zatrudnienia na ok. 30 osób.

Jeżeli już jesteśmy przy naszej podstrefie, to warto powiedzieć, że w latach 2013 do 2015 teren ten zostanie uzbrojony. Całkowity koszt uzbrojenia podstrefy o powierzchni 15,48 ha, wyniesie ok. 7 mln zł. Trzy miliony gmina już wyłożyła, bo tyle kosztowało wybudowanie drogi dojazdowej na ul. Witosa. Mamy szansę, i to bardzo dużą, na pozyskanie ok. 85% tej kwoty ze źródeł innych niż budżet gminy. Wkład własny gminy wyniesie ok. 2 mln zł, bo owe 85% zwrotu stanowią koszty kwalifikowane. Jeżeli uzbrajanie podstrefy trwało będzie przez trzy lata, to na koniec każdego roku gmina otrzyma zwrot poniesionych nakładów. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, iż budżet gminy praktycznie tego wydatku nie odczuje. Będzie bezpieczny i niezagrożony tak, jak dotąd.

Kolejny powstający w Górze zakład pracy, to fabryka mebli. Usytuowana ona będzie w dwóch miejscach. Pierwsze, to plac i budynku po zajezdni autobusowej PKS – u, przy ulicy Wrocławskiej. Inwestor wystąpił do gminy z prośbą o umożliwienie mu zakupu ok. 100 m kw. terenu, by rozwinąć inwestycję. Gmina okazji nie przegapiła i wskazała taki teren. Znajduje się on przy ulicy Poznańskiej, gdzie magazyny ma „Tekom”. Magazyny i teren zostały inwestorowi wydzierżawione, ale z opcją – na żądanie inwestora – że w przyszłym roku będzie mógł je nabyć na własność. W chwili obecnej zakupiono dwie maszyny, które podążają do Góry z Niemiec. Jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja. Docelowo pracę znaleźć ma tam ok. 60 osób.

Inwestorem jest obywatel Austrii – Wofgang Tratz. Tego pana do inwestycji w naszym mieście zachęciło i namówiło pewne małżeństwo z Góry

Jest również wiadomość, że tak powiem „deserowa” i to z „wisienką”. Obwodnica miasta Góry staje się realna. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei lada dzień ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji dla tej inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi ok., czerwca 2013 roku. Na lipiec – sierpień 2013 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy. Planuje się, iż w roku 2013 uda się zrealizować ok. 40% do 50% inwestycji i dokończyć ją w roku 2014. Jeżeli jednak wykonawca takiego terminu realizacji inwestycji nie zaakceptuje, to pewną datą zakończenia budowy obwodnicy dla miasta Góry jest rok 2015.

O pieniądze na budowę obwodnicy martwić się nie należy. Marszałek Rafał Jurkowlaniec zapewnił burmistrz Irenę Krzyszkiewicz, że osobiście dopilnuje, by nie obcięto ani złotówki z budżetu województwa, które przeznaczono na budowę obwodnicy.