wtorek, 27 listopada 2012

Gazem stoimy


Nasz powiat ma szczęście do bogactw naturalnych. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku odkryto na naszym terenie złoża gazu ziemnego. W efekcie tych odkryć wybudowano Kopalnię Gazu Ziemnego „Żuchlów” w Starej Górze. Kopalnia ruszyła 20 listopada 1979 roku. Mało kto wie, że eksploatowała ona wówczas największe złoże gazu ziemnego w czerwonym spągowcu. Zasoby złoża oceniono na 22 miliardy metrów sześciennych. Jeszcze w 2004 roku złoże to było zaliczane do największych na Niżu Polskim.

Kopalnia Gazu Ziemnego „Żuchlów” rekordowe wydobycie gazu odnotowała w 1986 roku. Przez ten rok wydobyto 1,2 mld metrów sześciennych gazu. Po tej dacie wydobycie gazu corocznie malało.

Zasoby gazu ziemnego, które eksploatowała Kopalnia „Żuchlów” wynoszące 22 mld metrów sześciennych bledną jednak wobec tego, co przyniosły wyniki prac wiertniczych w Sicinach. Pamiętacie Państwo na pewno, że w końcówce 2011 roku głośno było o próbnym odwiercie, który był wykonywany w okolicach tej miejscowości.

Firma San Leon Energy na podstawie koncesji „Góra” zezwalającej na poszukiwanie gazu „ze źródeł niekonwencjonalnych”, czyli mówiąc prosto - z łupków - rozpoczęła wiercenia w październiku 2011 roku a zakończono je w lutym 2012 roku. Był to trzeci odwiert, jaki ta spółka wykonała w Polsce. Dowiercono się na głębokość 3520 m. Pobrano rdzeń wiertniczy o długości 265 metrów , czyli wycinek skał, który oddano do przebadania. Interes zwinięto i oczekiwano na wyniki badań. Już podczas wiercenia zaobserwowano przepływ surowca i udało się określić 5 prawdopodobnych złóż gazu łupkowego.

26 czerwca spółka San Leon Energy ogłosiła te wyniki. Okazało się, że gaz łupkowy w Sicinach jest! Pierwsza strefa występowania gazu łupkowego znajduje się na głębokości 3200 do 3520 metrów. Druga na głębokości 2870 do 3110 metrów. Kolejne trzy strefy, gdzie stwierdzono gaz łupkowy występna na głębokości od 2065 do 2610 metrów.

Podano również potencjalne zasoby gazu łupkowego występującego w złożu „Siciny – 2”. Szacowane są one na 290 miliardów metrów sześciennych! Jest to ponad 13 razy więcej niż zasoby złoża „Żuchlów”. Roczne zapotrzebowanie naszego kraju na gaz ziemny wynosi ok. 14 mld metrów sześciennych. Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w Polsce szacowane są na ok. 100 mld metrów sześciennych.

Jeszcze w tym roku spółka San Leon Energy ma wykonać szczelinowanie hydrauliczne oraz przeprowadzić testy produkcyjne. Prezes spółki – Osin Fanning – stwierdził: „Wyniki testów są bardziej niż zachęcające. W najbliższej przyszłości planujemy przeprowadzenie dokładniejszych analiz”.

Poszukiwaniami gazu łupkowego na terenie Dolnego Śląska objęty jest nie tylko nasz powiat. Gazu poszukuje się w powiatach: wołowski, oleśnickim, milickim.

Koncesja San Leo Energy obejmuje obszar 705,55 km kw. Oprócz wszystkich gmin naszego powiatu koncesją objęte są: Święciechowa, Krobia, Poniec, Rydzyna, Rawicz, Bojanowo, Wschowa, Szlichtyngowa.