poniedziałek, 5 listopada 2012

Ciach po dietach!

Do Biura Obsługi Rady wpłynęły dwa projekty uchwał, które podpisało pięciu radnych. Pierwszy z projektów uchwał stanowi: „Wniosek w sprawie wysokości diety przewodniczącego Rady Powiatu, członków Zarządu oraz Radnych.”


Z treści projektu uchwały wynika, iż radni, którzy podpisali się pod projektem uchwały: Zbigniew Józefiak, Marek Zagrobelny, Władysław Stanisławski, Jan Kalinowski, Grzegorz Aleksander Trojanek, wnoszą o znaczne obniżenie diet.

Autorzy wniosku proponują, by członkom Zarządu Powiatu przysługiwała dieta w wysokości 640 zł miesięcznie. Oznacza to propozycję „obcięcia” dotychczasowej diety o 50%.

O tyle samo – procentowo – ma ulec zmniejszeniu dieta Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu mają otrzymywać diety w wysokości 335 zł zamiast dotychczasowych 650 zł. Przewodniczący komisji Rady Powiatu mają z kolei otrzymywać dietę w wysokości 410 zł miesięcznie, o ile taki przewodniczący komisji nie jest członkiem Zarządu Powiatu, gdyż wówczas dieta radnego już mu nie przysługuje.Dotąd przewodniczący komisji otrzymywali dodatek w wysokości 150 zł miesięcznie, co dawało łączną dietę w wysokości 820 zł (650 zł diety plus 150 zł dodatku za przewodnictwo komisji).

Przewiduje się również wprowadzenie potrąceń dla radnych z tytułu nieobecności podczas sesji – 30% diety, posiedzeniu komisji – 15% diety, posiedzenie Zarządu – 20% diety. Projekt uchwały nic nie wspomina o okolicznościach łagodzących potrącenie na skutek np., choroby.

W uzasadnieniu do projektu uchwały przeczytać można, iż powstał on: „w celu minimalizowania kosztów funkcjonowania samorządu powiatowego.”

Drugi projekt ma na celu zmniejszenie dotychczasowego wynagrodzenia starosty.

C.d.n.