wtorek, 5 lipca 2011

Funkcja przyjęta warunkowo

Pisałem Państwu nie tak dawno o pertraktacjach prowadzonych z dr Stanisławem Hoffmannem na temat jego powrotu do pracy w naszym górowskim szpitalu. Po nieomal dwóch miesiącach negocjacji 30 czerwca pomiędzy prezesem spółki NZOZ Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze podpisana została umowa, na mocy której dr Stanisław Hoffmann został dyrektorem ds. medycznych w górowskim szpitalu.

W zakresie obowiązków nowego dyrektora d.s. medycznych znajduje się m.in. obowiązek:

nadzoru medycznego poprzez planowanie i organizację pracy oddziałów i innych komórek organizacyjnych spółki w sposób zapewniający pełną i efektywną realizację zadań statutowych w zakresie w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej”.

Nowy dyrektor został zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Umowa ta została zawarta na czas określony od 1 lipca 2011 roku do 31 lipca 2011 roku, czyli na jeden miesiąc. Jak podkreśla obecny dyrektor ds. medycznych naszego szpitala „pełniona funkcja została objęta przeze mnie warunkowo”. I dodaje: „Na pełnienie tej funkcji zgodziłem się – co podkreślam raz jeszcze: warunkowo, tylko ze względu na prośbę przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Józefiaka”.

Dr Stanisław Hoffmann w historii naszego szpitala ma swoje chlubne karty. Urodzony w 1947 r., w Zaborowicach, ówczesny powiat górowski, w naszym mieście ukończył LO a następnie studiował w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w roku 1974 podjął pracę w naszym szpitalu i pracował w nim aż do roku 2002, czyli przez 28 lat. Wyższym stażem pracy w górowskim szpitalu może dumnie pochwalić się jedynie dr Wacław Grzebieluch, który podjął pracę przy ulicy Hirszfelda w 1968 roku i przepracował w szpitalu 38 lat.

Stanisław Hoffmann jest powszechnie znanym i cenionym ginekologiem – położnikiem. W latach 1990 – 1994 był po raz pierwszy dyrektorem naszego szpitala. Po raz drugi funkcję tę pełnił w okresie od 1 maja 1998 roku do 6 czerwca 2001 roku. W górowskim szpitalu pracował do końca 2002 roku. Doktor Stanisław Hoffmann w roku 1998 obronił tytuł doktora nauk medycznych.

Po odejściu z pracy w naszym szpitalu stworzył od podstaw Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pharma Medica w Górze. Obecnie jest to największy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu. Do 30 czerwca 2011 r. pełnił funkcję ordynatora oddziału położniczo – ginekologicznego w Lubinie.

Osoba nowego dyrektora ds. medycznych znana jest również z działalności politycznej. W latach 1989 – 1991 był senatorem. Był również radnym sejmiku województwa dolnośląskiego w kadencji 1998 – 2002.

Wynagrodzenie dyrektora ds. medycznych umowa o dzieło określiła na 3000 zł brutto miesięcznie (słownie: trzy tysiące złotych miesięcznie brutto).