piątek, 29 lipca 2011

Ostateczni kandydaci PO

Wczoraj zarząd krajowy PO zatwierdził ostatecznie wszystkich kandydatów do Sejmu i
Senatu. W naszym okręgu wyborczym nr 3 (powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasta na prawach powiatu: Wrocław) do Sejmu kandydowali będą:
1 Zdrojewski Bogdan Andrzej
2 Wolak Ewa Wanda
3 Piechota Sławomir Jan
4 Młyńczak Aldona Janina
5 Charłampowicz Jarosław
6 Sidorowicz Władysław
7 Huskowski Stanisław Tadeusz
8 Jaroń Lilla
9 Łapiński Marek
10 Jaros Michał
11 Raba Norbert Łukasz
12 Pytlarz Grzegorz
13 Kaczor Roman
14 Wołowicz Piotr
15 Granowska Renata
16 Burdzy Sebastian
17 Engel Małgorzata Elżbieta
18 Sierpiński Cezary Maksymilian
19 Zalewski Marek Krzysztof
20 Wróbel Anna Magdalena
21 Machiński Dariusz
22 Efinowicz Wioletta Jadwiga
23 Dzierzgowska-Herman Dobrosława
24 Jędrzejewska Krystyna
25 Trybuła-Kiernicka Ewa
26 Dziwińska-Karaba Bożena
27 Wróblewska Krystyna
28 Zieliński Maciej Jerzy

W jednomandatowym okręgu wyborczym do Senatu (okręg nr 6 obejmujący powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław z PO będzie kandydował Jarosław Duda, który od 2007 roku jest senatorem. Równocześnie Jarosław Duda pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.