środa, 6 lipca 2011

Gorzej niż rok temu

W miesiącu czerwcu bezrobocie spadło na terenie powiatu górowskiego o 168 osób. W stosunku do czerwca 2010 roku jest ono jednak wciąż wyższe o 271 osób (VI 2010 – 2832 bezrobotnych).

W stosunku do czerwca roku ubiegłego bezrobocie w gminie Góra jest większe o 200 osób (VI 2010 – 1613 bezrobotnych).

W gminie Wąsosz w czerwcu 2010 roku było o 544 bezrobotnych. W analogicznym okresie bieżącego roku jest ich mniej o 14 osób.

Wzrost bezrobocia w stosunku do czerwca 2010 roku odnotowała również gmina Jemielno. Wówczas było tam 252 bezrobotnych a obecnie jest ich 300.
Również w gminie Niechlów nastąpił wzrost bezrobocia w stosunku do czerwca 2010 r. Wówczas z terenu tej gminy w rejestrach PUP figurowały 423 osoby a obecnie 460.
W czerwcu 2011 roku na 3103 bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu prawo do zasiłkju dla bezrobotnych posiadało 497osób (16%).
Natomiast w czerwcu roku u biegłego na 2832 bezrobotnych prawo do zasiłku miało 648 osób (22,9%). Spadek osób, którym przysługuje zasiłek jest dramatyczny.

Dla porównania warto podać, iż w czerwcu roku poprzedniego w gminie Góra prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych miało 380 osób a obecnie – 295 bezrobotnych. W gminie Wąsosz takim przywilejem legitymowało się rok temu 126 osób a obecnie – 93. Spadek ilości osób, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych nastąpił także w gminie Jemielno. Rok temu posiadało go 55 bezrobotnych a obecnie 45. Nie inaczej ma się sytuacja w Niechlów. W roku ubiegłym ten rzadki przywilej posiadało 97 osób bezrobotnych a na koniec czerwca 2011 roku – 70 bezrobotnych.

W czerwcu 2011 roku z rejestru bezrobotnych PUP wyłączono 416 osób. Spośród nich 147 podjęło pracę w różnych formach zatrudnienia. 130 bezrobotnych znalazło pracę niesubsydiowaną, w tym 88 sezonową. M. in. pracę subsydiowaną podjęło 17 osób (prace interwencyjne – 9, podjęło działalność gospodarczą 7 bezrobotnych, staże rozpoczęło 29 osób, odmówiło podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny 46 bezrobotnych.
W tym samym okresie 161 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy i zostało skreślonych z ewidencji PUP.

W tym samym miesiącu PUP zarejestrował 249 bezrobotnych. W tej liczbie 211 po raz kolejny a 38 po raz pierwszy.

W czerwcu br. PUP dysponował 52 wolnymi miejscami pracy.
Ur4ząd statystyczny we Wrocławiu w swoim comiesięcznym biuletynie tak opisał sytuację powiatu górowskiego na tle województwa dolnośląskiego za miesiąc maj 2011 r.

"Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się powiaty: górowski (27,1%), złotoryjski (25,4%), lwówecki (24,8%), lubański (24,4%), kłodzki (24,1%) i kamiennogórski (21,5%). Dystans między powiatem górowskim plasującym się na ostatnim miejscu a miastem na prawach powiatu Wrocławiem i powiatem wrocławskim mającymi najniższy poziom bezrobocia wynosił 21,8 pkt. proc".