poniedziałek, 11 lipca 2011

Sesja szpitalna

Podczas najbliższej sesji Rady Powiatu radni będą głosowali nad przyjęciem – bądź odrzuceniem – sprawozdania finansowego likwidacyjnego SP ZOZ w Górze za okres od 1 stycznia 2011 r. do 25 czerwca 2011.

Wszyscy Państwo wiecie, że z dniem 1 lipca Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Górze przestał istnieć a jego miejsce zajęła spółka będąca w stu procentach własnością powiatu – Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze.

Projekt uchwały Rady Powiatu zawiera m.in. zapisy dotyczące zobowiązań finansowych zlikwidowanego SP ZOZ. Przejdą one na mocy tej uchwały na powiat górowski, który był organem założycielskim dla zlikwidowanego SP ZOZ i z mocy prawa odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w okresie funkcjonowania zlikwidowanego podmiotu.

A zobowiązanie te nie są małe. SP ZOZ w Górze zakończył swój żywot stratą w wysokości 40.299.117,84 zł. W zestawieniu z budżetem powiatu na rok 2011, który wynosi 42.464.824 zł. jest to kwota ogromna.
Należy pamiętać jednak o tym, że przystąpiliśmy do tzw. „planu B”. Zgodnie z ideą tego planu otrzymamy premie za to, że SP ZOZ przekształciliśmy z dniem 1 lipca 2011 roku w spółkę prawa handlowego.

Marchewka ma być podarowania nam części długów, jakie powstały w okresie funkcjonowania SP ZOZ. Mowa tu o zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, które na dzień 31 grudnia 2008 roku, wynosiły wraz z odsetkami ok. 23 mln zł. Ta część długu zostanie spłacona przez Skarb Państwa. Ma to nastąpić w ciagu 3 miesięcy od dnia 1 lipca. Pozostałe 17 mln zł zostanie do spłacenia dla powiatu górowskiego.

W reszcie długu odziedcziczonego po zlikwidowanej jednostce mieści się również kredyt, który w 2008 roku poręczyliśmy dla SP ZOZ. Trzeba tu powiedzieć, iż już od dłuższego czasu raty kredytu spłacał za SP ZOZ powiat górowski, gdyż szpital nie miał na to pieniędzy. Do spłacenia pozostało jeszcze 11.757.940,33 zł. kredytu poręczonego przez powiat dla nieistniejącego SP ZOZ.

Rzecz jasna spłata reszty zadłużenia pozostawionego powiatowi przez zlikwidowany SP ZOZ „od ręki” nie jest możliwa ze względu na stan powiatowych finansów. Warto tu przypomnieć, iż na 1 lipca 2011 r., zadłużenie powiatu wynosi ok. 8.7 mln zł. Należności otrzymane w spadku po SP ZOZ będziemy spłacali przez wiele lat, ale wcześniej będzie należało wynegocjować wysokość spłat i okres w jakim będziemy spłacali długi.

W materiałach sesyjnych znajdują się dane dotyczące wyniku finansowego, jaki osiągnął SP ZOZ w likwidacji za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2011 roku. W tym czasie łączne przychody szpitala wyniosły 6.645.983,08 zł.

Z tytułu kontraktu z NFZ szpital uzyskał w tym okresie przychód w wysokości 4.757.667,26 zł. Na sprzedaży pozostałych usług oraz materiałów jednostka zarobiła 302.913,02 zł. poważną kwotą w dochodach jednostki było przedawnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (lata 2000 – 2004), które wynosiły 1.001.647,85 zł. Dodatkowym przychodem było zapłacenie przez powiat 556.615,42 zł. raty kredytu długoterminowego, o którym wspominałem wcześniej.

Pomimo tego za okres od 1 stycznia do 25 czerwca 2011 roku szpital poniósł stratę na działalności całkowitej w kwocie – 1.471.234,21 zł.

Na działalności operacyjnej szpital miał za niespełna 6 miesięcy swojej działalności zysk w kwocie 82.151,41 zł.

Proszę przy tym nie zapominać, że jeszcze do 30 czerwca mieliśmy kontrakt na pogotowie ratunkowe, z którego szpitalowi wpadało jakieś 200.000 zł miesięcznie. Spółka kontraktu nie ma, bo został on zbyt łatwo i beztrosko stracony na rzecz szpitala we Wschowie. Strach więc myśleć nawet o tym, jak będzie wyglądało miesięczne sprawozdanie spółki, które radni otrzymają w sierpniu.

O perspektywach rysujących się przed Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej radni i ci z Państwa, którzy coś będą chcieli się na ten temat dowiedzieć usłyszą 15 lipca o godzinie 14,00 podczas sesji Rady Powiatu.

W punkcie 9 obrad znajdują się dwa podpunkty.

Pierwszy z nich przewiduje wystąpienie prezesa – spadochroniarza – Piotra Rykowskiego, który przekaże informacje o bieżącym i planowanym funkcjonowaniu spółki.

W drugim podpunkcie wystąpienie będzie miał dyrektor ds. medycznych spółki – dr Stanisław Hoffmann. Dyrektor zapozna radnych i opinię publiczną ze stanem szpitala i tym, jakie zmiany można wprowadzić w działalności szpitala, by spółka miała szanse na przetrwanie. Obecnie sznase na to są nikłe.