środa, 20 lipca 2011

Miejskie bezrobocie

Na terenie obu miast leżących w naszym powicie czerwiec przyniósł zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy. W Górze liczba bezrobotnych spadła o 70 osób. Spośród 1001 bezrobotnych prawo do zasiłku przysługiwało w czerwcu 167 bezrobotnym (w maju – 173). Wynika z tego, ze aż 83,12% bezrobotnych z terenu naszego miasta nie ma zasiłku dla bezrobotnych.

W czerwcu zarejestrowało się w PUP 95 bezrobotnych mieszkańców Góry a jedynie 55 bezrobotnych podjęło pracę. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 165 osób. W tej liczbie aż 67 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 19 odmówiło podjęcia pracy bez podania przyczyny.

Spośród 1001 górowskich bezrobotnych znajdują się 194 osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. 560 osób ma status długotrwale bezrobotnych. 110 bezrobotnych ma status osób długotrwale pozostających bez pracy.
W Wąsoszu bezrobocie w czerwcu zmniejszyło się o 7 osób. Na 221 bezrobotnych prawo do zasiłku ma 50 bezrobotnych, czyli 22,6% (w maju – 45 osób). Z terenu miasta Wąsosz PUP zarejestrował 21 nowych bezrobotnych a 10 osób podjęło pracę.

Wśród 221 bezrobotnych wąsoszan 56 nie ukończyło 25 lat. Bez kwalifikacji zawodowych jest 69 bezrobotnych a bez doświadczenia zawodowego 47 osób. 124 bezrobotnych nie ma wykształcenia średniego.