wtorek, 14 sierpnia 2012

Nie idzie ku lepszemu


Powiat górowski
 W lipcu spadek bezrobocia na terenie naszego powiatu był znacznie mniejszy niż w czerwcu. Bezrobocie rejestrowane zmniejszyło się o 39 osób. Na terenie gminy Wąsosz liczba bezrobotnych nie uległa zmianie w stosunku do czerwca, ale w mieście Wąsosz bezrobocie zwiększyło się o 4,3% w stosunku do czerwca.

Na 2993 bezrobotnych 1701 stanowią kobiety (56,8%). Tylko 522 bezrobotnych ma prawo do zasiłku – 17,4%. W lipcu PUP zarejestrował 295 bezrobotnych, z czego 239 po raz kolejny a 56 po raz pierwszy. Spośród 295 osób, które utraciły pracę 231 poprzednio pracowało a 64 dotąd nie pracowały. Z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zwolniono 17 osób. Osoby wychowujące samotnie przynajmniej 1 dziecko do 18 roku życia stanowią 11,5% ogółu bezrobotnych.

W lipcu z rejestru bezrobotnych PUP skreślił 334 osoby. W tym czasie 117 bezrobotnych podjęło pracę a nie potwierdziło gotowości do zatrudnienia 160 osób a 5 nie przyjęło propozycji zatrudnienia.


Gmina Góra
Teren gminy Góra zamieszkuje aż 56,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z naszego powiatu. Na ogólną liczbę 1693 bezrobotnych z terenu tej gminy 949 to kobiety (56%). W lipcu PUP zarejestrował 170 bezrobotnych z terenu gminy Góra, w tym 131 osób poprzednio pracujących; 12 osób z terenu naszej gminy straciło pracę z winy zakładu pracy. Pozostałe 39 osób zarejestrowało się w PUP po raz pierwszy. W tym samym okresie 66 bezrobotnych podjęło pracę.

W lipcu z rejestru bezrobotnych wykreślono 196 osób W tym 66 osób z tytułu podjęcia pracy). Pozostali bezrobotni utracili swój status na skutek m.in. niepotwierdzeni gotowości do podjęcia pracy (100 osób). Na 1693 bezrobotnych z terenu naszej gminy prawo do zasiłku posiada 299 bezrobotnych (17,6%).Gmina Wąsosz
 Do rejestru PUP wpisano w lipcu 66 nowych bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. Spośród tej liczby 53 osoby pracowały poprzednio. Z winy leżącej po stronie zakładu pracy 2 osoby stały się bezrobotne a 14 zarejestrowano po raz pierwszy, 52 po raz kolejny. W tym samym czasie 66 osób wyłączono z ewidencji PUP z powodu następujących przyczyn: podjęcia pracy (30 osób), niepotwierdzeni gotowości do podjęcia pracy – 26 osób. Na 542 bezrobotnych prawo do zasiłku ma 113 osób (20,8%). 

Gmina Niechlów
 Z terenu gminy Niechlów zarejestrowano w lipcu 32 bezrobotnych, w tym 26 osób, które poprzednio pracowały. 1 osoba została zwolniona z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a 6 zarejestrowały się po raz pierwszy. Prawo do zasiłku posiada 58 bezrobotnych (12,1%). W tym samym okresie sprawozdawczym z ewidencji PUP wykreślono 42 osoby, z czego 26 podjęło pracę. Nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy 21 bezrobotnych.

Gmina Jemielno
Do rejestrów PUP z terenu gminy Jemielno trafiło 27 bezrobotnych, w tym 21 osób, które poprzednio pracowały. 30 bezrobotnych wykreślono z ewidencji PUP na skutek podjęcia pracy. Status bezrobotnego utraciły w lipcu 23 osoby na skutek: niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 13 osób, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 6 osób, staż i szkolenie – 3 osoby, odmowy podjęcia pracy – 1 osoba. Spośród 281 bezrobotnych tylko 52 ma prawo do zasiłku (18,5%).

Na mapie województwa nasz powiat nadal znajduje się na ostatnim miejscu pod względem liczby bezrobotnych. W czerwcu br. stopa bezrobocia wynosiła dla naszego powiatu 24,9%. Na pociesznie, marne zresztą, należy dodać, że w maju 2011 roku bezrobocie na terenie naszego powiatu wynosiło 25,3%.