piątek, 3 sierpnia 2012

Przegląd sytuacji


Prace Zarządu Powiatu podczas lipcowych posiedzeń dotyczyły kilku kwestii. Oto przegląd najważniejszych z nich i odnotowanych w protokołach z lipca br. 

Skarbnik Powiatu poinformował, iż otrzymaliśmy opinię z Izby Skarbowej z Poznania  o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku VAT od wniesienia aportem nieruchomości szpitala do Spółki przez Powiat Górowski.

Ponadto Skarbnik poinformował iż zostało podpisane porozumienie z ZUS - em w sprawie zaległości z tytułu niezapłaconych składek przez SPZOZ nie objętych planem B. Porozumienie określa spłatę w 156 ratach do roku 2025.”

Należna ZUS kwota, którą powiat ma do spłacenia – ok. 3,3 mln zł.


Rada Powiatu Górowskiego na podstawie uchwały nr XV/92/12 z dnia 31 marca 2012 r. wyraziła zgodę na wniesienie nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego do PCOZ sp. z o.o. w Górze. Wykonanie tej uchwały powierzono Zarządowi Powiatu, stąd też Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przyjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Jako wkład niepieniężny wnosi się do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o. nieruchomości zabudowane położone w Górze przy ul. Hirszfelda, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 1036/15 o pow. 0,8522 ha zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głogowie, KW nr LE 1 G/00081916/6,
- nr 1028/3 o pow. 0,0312 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głogowie KW nr LE 1 G/00082927/3,
stanowiące własność Powiatu Górowskiego, o łącznej wartości rynkowej 7.879.500 zł.
Ponadto w zamian za wniesione aportem nieruchomości obejmuje się 15.759 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 500 zł.

Obecna wartość księgowa Powiatowego Centrum Opieki Medycznej wynosi ok. 10,3 mln zł. Zarząd Powiatu nosi się z zamiarem sprzedaży spółki. W protokołach z posiedzeń Zarządu nie ma jednak wzmianek na ten temat. Sam temat sprzedaży spółki wzbudza wśród pracowników szpitala ogromne niezadowolenia i gorycz. Wśród części radnych panuje przekonanie, iż Zarząd Powiatu postawi Radę „pod ścianę” w tej kwestii przedstawiając sprzedaż spółki, jako jedyne wyjście dla powiatu, by ten mógł istnieć. Dla każdego rozsądnie myślącego człowieka jest jasne, że sprzedaż spółki będzie się wiązała z ograniczeniem dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego powiatu. Jeden z podmiotów pragnących przejąć nasz szpital już po cichu napomyka o tym, iż nie wszystkie oddziały będą w Górze. I tego należy się obwiać.

Pan P. First zgłosił wniosek w sprawie zobowiązania Pana A. Łaszewskiego p.o. dyrektora PZD w Górze, do podjęcia działań polegających na naprawieniu drogi w miejscowościach: Pobiel, Wodniki, Radosław. Naprawy wymaga również  droga Rudna Wielka - Wąsosz. Na wymienionych drogach są duże dziury.

Wicestarosta Paweł Niedźwiedź wyjaśnił, iż na drogach powiatowych prowadzone są remonty dróg. Drogi po których odbywa się transport kruszywa mają być naprawione przez wykonawcę budowy drogi S5 W tej sprawie w dniu 30 lipca br. odbędzie spotkanie z przedstawicielem ALPINE.”

W tej sprawie odbyło się spotkanie z firmą „Alpinie”. Uzgodniono, że do 20 sierpnia dziury w drogach zostaną przez wykonawcę S5 naprawione, czyli przeprowadzone zostaną „cząstkowe” remonty dróg polegające na likwidacji dziur w jezdniach.