piątek, 3 sierpnia 2012

Awans


Wczoraj Zarząd Powiatu dokonał wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Górze. Od 1 września tę największa placówką oświatową na terenie powiatu kierował będzie Dariusz Lisiecki, który dotąd był jednym z trzech wicedyrektorów. Dariusz Lisiecki był wicedyrektorem do spraw sportu i rekreacji. Wg danych z internetowej strony ZS, w placówce zatrudnionych jest 83 nauczycieli, 6 pracowników administracyjno – ekonomicznych oraz 9 pracowników obsługi.

Nowy dyrektor ZS jest górowianinem. W 1981 roku ukończył LO w Górze. Jest magistrem wychowania fizycznego i od początku swojej kariery zawodowej pracuje w tej placówce. Funkcję dyrektora ZS powierzona została Dariuszowi Lisieckiemu na okres 10 miesięcy.