piątek, 17 stycznia 2014

Wątpliwości cz. 1Odbyta dzisiaj sesja Rady Powiatu, która jak się spodziewano miała być krótka, finałem w postaci głosowania nad uchwałą o referendum lokalnym, nabrała rumieńców już w punkcie: „interpelacje i zapytania”.

Głos zabrał Grzegorz Aleksander Trojanek, który poinformował radnych, że otrzymał pismo od mieszkańców Osetna. W piśmie tym mieszkańcy tej miejscowości wyrażają swoje zaniepokojenie stanem drogi powiatowej Osetno – Gola Górowska. Opłakany stan tej drogi wzbudza niepokój mieszkańców, którzy z niej korzystają. W piśmie zawarto ostrzeżenie, iż w przypadku braku reakcji i poprawy sytuacji, w przyszłym tygodniu droga zostanie zablokowana.

Radny Zbigniew Jozefiak również zabrał głos. Zadał kilka pytań:

Czy Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze przyjęło sprawozdanie za okres od stycznia do 17 grudnia 2013 r?
W jakiej formie nastąpiło przekazania Polskiemu Centrum Zdrowia we Wrocławiu naszego szpitala?”

„Co jest powodem nieobecności starosty podczas sesji?”
Tu wicestarosta Paweł Niedźwiedź wyjaśnił, iż starosta jest na konwencie starostów. W tym momencie odetchnąłem z ulgą, bo nieobecność Wielce Czcigodnej Pomyłki na terenie powiatu daje nam gwarancję, że nic złego się w naszym samorządzie nie wydarzy. „Trwaj konwencie! Trwaj do jesieni” – szczęśliwy pomyślałem w duchu.

Głos zabrał radny Marek Zagrobelny:

Mam duże zastrzeżenia do opinii prawnej sporządzonej przez radcę prawnego starostwa. W mojej ocenie ma ona wiele wad, zawiera błędne informacje. Przykładowo powołuje się na wyrok sądu z 1997 roku, który zapadł w sprawie referendum. Wyrok ten opisuje sytuację prawną, która dotyczy referendum odbywającego się na podstawie ustawy z 1991 r. My natomiast pracujemy nad referendum, która ma swoje podstawy prawne w ustawie z 2000 r. Pani radczyni na siłę próbuje uzasadnić swoja negatywną opinię, czemu się nie dziwię, bo w końcu płaci jej starostwo. Według mojej oceny ta opinia prawna jest stronnicza. Przypomnę, że z radnym Zbigniewem Józefiakiem wnosiliśmy podczas obrad Komisji doraźnej, by oceną pytania zajął się komisarz wyborczy w Legnicy.”

Radny Zbigniew Józefiak:

Wynik mającego nastąpić głosowania jest przesądzony. Pogląd, że głos mieszkańców sprawie referendum nie jest istotny dominuje na tej sali. Ale ja chcę powiedzieć o czymś innym.

Firma consultingowa Invest z Poznania opracowała operat szacunkowy dla szpitala. Ten operat, w tej formie, jest niedopuszczalny. W rejestrze rzeczoznawców prowadzonym przez ministerstwo rzekomy autor nie figuruje. Tego operatu nikt tez nie podpisał. Nie ma żadnego podpisu pod wyceną. Z mocy prawa ten operat jest nieważny.Przez kilka lat zajmowałem się wyceną nieruchomości i wiem o czym mówię. W operacie zarekomendowano kwotę 5,7 mln zł za udziały. Proszę zauważyć, że kwota ta odbiega od zaoferowanej przez Polskie Centrum Zdrowia o ok. 0,7 mln zł. W zamieszczonej na stronach starostwa dokumentacji odnajduję uchybienia formalne. W protokołach z posiedzeń zespołu negocjacyjnego nie ma przedstawiciela firmy consultingowej. A przecież, zgodnie z umową, zapłaciliśmy im 10 tys. zł za pomoc w negocjacjach. Przypomnę też, że operat szacunkowy kosztował nas 18 tys. zł. Brakuje mi pisemnej rekomendacji zespołu negocjacyjnego w sprawie wyboru nabywcy udziałów w naszej szpitalnej spółce. 


W umowie o sprzedaży udziałów zawarto zobowiązanie dzierżawy działek położonych wokół szpitala. O to PCZ Wrocław wystąpił jeszcze przed zawarciem umowy. Na jednej z nich wydzielonych jest 36 działek pod budowę garaży. Nie wiem co to ma wspólnego z działalnością leczniczą? W planie zagospodarowania przestrzennego 690 m kw. przeznaczono pod usługi. Powierzchnia wszystkich tych działem to obszar o powierzchni 35 arów. Za 1 m kw. powiat pobierać ma od PCZ 35 gr/m kw. A w przyjętym przez Radę Powiatu cenniku opłata za dzierżawę działek pod usługi wynosi 5,50 zł za 1 m kw. Przyjęcie minimalnej stawki 35 gr za 1 m kw. pozbawia budżet powiatu ok. 43 tys. zł w skali roku."

C.d.n.