poniedziałek, 18 marca 2013

Powiat oczami ONZ

Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ukazał się „Krajowy Raport o Rozwoju społecznym Polska 2012 – Rozwój Regionalny i Lokalny.” Jak w tytle jest rozwój lokalny, to w opracowaniu musi być i nasz powiat. Jest rzeczywiście i najlepiej – niestety – w nim nie wypadamy.

Raport miał za zadanie zmierzyć rozwój społeczny Polski na poziomie lokalnym. Badanym poziomem lokalnym były powiaty (314 powiatów oraz 65 miast na prawach powiatu). Aby określić „Lokalny Poziom Rozwoju Społecznego” wzięto pod uwagę trzy wskaźniki:
Powiat 
- zdrowie: oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka oraz zsumowane zgony z powodu chorób na nowotwory i choroby serca,
- edukacja: odsetek dzieci w przedziale wiekowym 3 do 4 lata objętych edukacją przedszkolną oraz średnie wyniki z egzaminów gimnazjalnych, ale tylko w części matematyczno – przyrodniczej,
- zamożność: średni poziom zamożności mieszkańców naszego powiatu.

W kategorii „zamożność” nasz powiat z otrzymał 22,86 p. Na 28 powiatów na Dolnym Śląsku dało mu to 26 pozycję. Za nami znalazły się powiaty: kamiennogórski i lwówecki.

Wskaźnik „zdrowie” przyniósł nam 44,08 p., co dało nam w skali naszego województwa 17 pozycję.

Ostatni wskaźnik, „edukacja”, uplasował nas na 18 miejscu na Dolnym Śląsku.

Sumaryczny wynik dla naszego powiatu określający „rozwój społeczny” wyniósł 33,02 p, co dało nam 20 miejsce wśród powiatów naszego województwa (na 28 istniejących na Dolnym Śląsku). W zestawieniu za nami pozostały powiaty: milicki, wałbrzyski, dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, jeleniogórski, lwówecki.

Raporty takie sporządzane są od 2007 roku. W 2007 roku zajmowaliśmy 281 miejsce na 379 jednostek samorządu terytorialnego. Rok później (2008) – 282 pozycję. W 2009 roku – przesunęliśmy się o 3 „oczka” wzwyż (279 miejsce). Wyniki przytoczonych wyników badania obejmują rok 2010. Zajmujemy 278 miejsce wśród 379 powiatów.

Poziom lokalnego rozwoju społecznego oceniono w skali 5 stopniowej (bardzo wysoki, wysoki, średni, niski, bardzo niski). Z sumą punktów 33,02 (przy możliwych do zdobycia 100 punktach) sytuujemy się w skali „niski”, która zawiera się w przedziale 22,4 do 32,1 p.

Badania przeprowadzono wg metodologii ONZ stosowanej na całym świecie do realizacji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).