środa, 6 marca 2013

Bez szansy na sukces


Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w górowskim PUP szczególną uwagę powinna budzić kategoria: „wykształcenie” i rubryka: „gimnazjalne i poniżej”. W statystyce bezrobotnych z terenu powiatu górowskiego takich osób jest 231. Stan na 31.01.2013 r. Mowa tu o osobach, które urodziły się po 1 stycznia 1986 roku, czyli roczniku rozpoczynającym naukę w gimnazjach. Obecnie osoby takie mają 27 i mniej lat.

Zestawienie statystyczne sporządzone przez górowski PUP jest bezlitosne. Mamy na terenie powiatu armię bezrobotnych bez jakichkolwiek kwalifikacji. Po gimnazjum nie kontynuowało nauki 231 osób. Może też być i tak, że osoby te kontynuowały naukę, ale bez sukcesu. Nie mniej faktem jest, iż cyfry nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Trzeba przypomnieć, iż bezrobotni bez kwalifikacji stanowili na koniec grudnia 2012 r. aż 30,5% ogółu bezrobotnych figurujących w rejestrach górowskiego PUP. Osób takich w statystyce PUP było na ostatni dzień ubiegłego roku było 1026. A ciekawe jest to, iż liczba osób bez kwalifikacji zawodowych w naszym PUP wzrosła w roku 2012 o ładną dla oka liczbę 55 w stosunku do roku 2011.

W sprawozdaniu PUP za rok 2012 czytamy: „Na dzień 31.12.2012r. największy procentowy udział wśród osób zarejestrowanych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 31,6%. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 30,3%, policealnym i średnim zawodowym - 20,9%, średnim ogólnokształcącym - 9,9%. Osoby z wykształceniem wyższym to 7,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.”

I jeszcze jeden fragment z tego świetnego opracowania: „Na koniec 2012.r osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 57,9% ogółu zarejestrowanych. Największy odsetek w tej grupie to osoby z wykształceniem  gimnazjalnym i poniżej 33,9%. Najmniej 5,6% z wykształceniem wyższym.

Na koniec roku 2012 osób bezrobotnych z wykształceniem „gimnazjalnym i poniżej” było 661 a osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym mniej o 38 (623). 

Panu Wojciechowi Zagubieniowi, informatykowi w naszym PUP, serdecznie dziękuję za trud włożony w  wygenerowanie powyższych danych.