piątek, 15 marca 2013

Coraz gorzej


W lutym 2013 r. PUP zarejestrował 303 bezrobotnych. W całym powiecie na koniec lutego mieliśmy 3727 bezrobotnych. Kobiety pozbawione pracy stanowią 50,9% ogółu bezrobotnych. Tylko 706 bezrobotnym przysługuje prawo do zasiłku, co stanowi 25,9% ogółu osób pozbawionych pracy.

W lutym zarejestrowano w PUP 303 bezrobotnych, z których 247 poprzednio pracowało. Na wsi zamieszkuje 60,5% (2254) ogółu bezrobotnych. W Górze zamieszkuje 32% ogółu bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Ale już w całej gminie jest ich 57,3% z ogółu. Aż 2059 bezrobotnych (55,2%) zaliczonych jest przez PUP do kategorii osób bezrobotnych długotrwale.

W lutym z ewidencji bezrobotnych PUP wyłączono 236 osób. W tej grupie mieści się 78 osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 8 odmówiło podjęcia oferowanej im pracy a 7 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

W tym samym miesiącu PUP skierował na staże 123 osoby, 16 osób do prac interwencyjnych, 4 na roboty publiczne, 5 na szkolenia. W lutym PUP dysponował zgłoszeniami o 128 wolnych miejscach pracy.