poniedziałek, 16 lipca 2012

Inteligencja i urok

Od 1 lipca 2012 roku pierwszym pełniącym obowiązki dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Katarzyna Antolak. Pierwsza dyrektorka POSiR pracowała w „Arkadii” od 2004 roku. Była tam kolejno referentem i podinspektorem. W roku 2010 została przeniesiona do pracy w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, gdzie pracowała do 30 czerwca 2012 r. Katarzyna Antolak jest absolwentką Technikum Handlowego w Zespole Szkół w Górze. Pracując w „Arkadii” i starostwie uczyła się nadal. Podjęła studia licencjackie a następnie magisterskie. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomika i Zarządzanie Kadrami). Ostatnio ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą. Pani dyrektor jest mężatką – niestety panowie! Oraz szczęśliwą małżonką niemniej szczęśliwego męża Pawła. Małżonkowie mają synka o wdzięcznym imieniu Marcel, który ma trzy lata i bardzo podobny jest do samego siebie. Pani dyrektor jest całkowitym zaprzeczeniem swojego poprzednika, czyli zarządzającego halą „Arkadia” Stanisława Żet. Inteligentna, urocza, łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, nie intryguje, nie uważa się za coś lepszego od otoczenia, pracowita, sympatyczna, nie opowiada bzdur i nie karze w nie wierzyć. Nie podkłada też współpracownikom świń i nie skłóca ich pomiędzy sobą. Nie odczuwa kompleksu wobec władzy, by po opuszczeniu przez nią „Arkadii” ujadać na nią i robić znaczące kółka na czole. Najwyraźniej więc, stworzona jest z o wiele lepszego materiału genetycznego, niż jej powszechnie nie lubiany poprzednik. Poza tym nie należała do PZPN a więc powiat oszczędzi sobie wstydu, jaki był jego udziałem 16 lipca 2009 roku, gdy Stanisław Żet został zatrzymany. A to duży plus.