wtorek, 10 lipca 2012

"Number one" na Dolnym ŚląskuCzerwiec był kolejnym miesiącem w tym roku, które charakteryzowało się spadkiem bezrobocia we wszystkich gminach na terenie naszego powiatu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP spadła z 3118 w miesiącu maju do 3032 w czerwce (spadek o 86 osób). Z tej liczby 1869 bezrobotnych zamieszkuje w miejscowościach wiejskich (61,6%), a przy tym tylko 271 z nich - 14,5%, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

Aż 56% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zamieszkuje gminę Góra. W czerwcu PUP zarejestrował 240 nowych bezrobotnych. W tej liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych 147 (61%) zamieszkuje w gminie Góra.

W czerwcu PUP wciągnął do rejestru bezrobotnych 240 osób, z których 187 pracowało poprzednio. 57 osób uzyskało status bezrobotnego po raz pierwszy. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych aż 78 osób (30,7%) nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych a 35 osób przekroczyło 50 rok życia, co znacznie zmniejsza ich szanse na znalezienie pracy.

W tym samym miesiącu PUP wyłączył z ewidencji bezrobotnych 326 osób. Z tej liczby 121 osób (26,9%) podjęło różnorodne formy zatrudnienia. 120 bezrobotnych (36,8%) odmówiło podjęcia oferowanego przez PUP zatrudnienia a 10 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.
Z 3032 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP tylko 502 (16,5%) ma prawo do zasiłku. W gminie Góra prawo to przysługuje 288 bezrobotnym na 1719 bezrobotnych (16,8%). W gminie Wąsosz na 542 bezrobotnych rzadkie prawo do zasiłku ma 107 osób (19,7%). Znacznie mniejszy procent uprawnionych do tego świadczenia występuje w gminie Niechlów, gdzie na 487 bezrobotnych tylko 58 ma zasiłek (11,9%). Wyższy odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku występuje w gminie Jemielno, gdzie na 284 bezrobotnych 49 może „cieszyć” się zasiłkiem (17,2%).

W dwóch miastach naszego powiatu – Górze i Wąsoszu – zamieszkuje łącznie 1163 bezrobotnych, czyli 26% ogółu. W mieście Góra było ich w miesiącu czerwcu 940. Prawo do zasiłku posiadało 177 osób (18,8%). W Wąsoszu natomiast na 223 bezrobotnych 54 (22,4%) korzystało w czerwcu z tego prawa.
Na mapie województwa nasz powiat nadal znajduje się na ostatnim miejscu pod względem liczby bezrobotnych. W maju br. stopa bezrobocia wynosiła dla naszego powiatu 25,4%. Na pociesznie, marne zresztą, należy dodać, że w maju 2011 roku bezrobocie na terenie naszego powiatu wynosiło 26,4%.