poniedziałek, 7 listopada 2011

Bardzo smutne liczby

Bezrobocie na terenie powiatu górowskiego zwiększyło się w październiku o 1 osobę w porównaniu z miesiącem wrześniem. Większość bezrobotnych na terenie powiatu górowskiego stanowią kobiety (1756). Zwiększyła się ilość bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku. W wrześniu osób mających to prawo było 493 a na ostatni dzień października – 580. W październiku górowski PUP zarejestrował 327 bezrobotnych (w tym 169 kobiet). W ilości 327 bezrobotnych tylko 44 osoby rejestrowały się po raz pierwszy (283 po raz kolejny). Spośród tej grupy nowo zarejestrowanych bezrobotnych 30 osób zakończyło staże a 32 były po szkoleniach.

W miesiącu październiku wyłączono z ewidencji naszego PUP 326 bezrobotnych. Z powodu podjęcia pracy szczęśliwie status bezrobotnego utraciło 165 osób. W tej liczbie 161 osób podjęło pracę niesubsydiowaną a 48 – sezonową. Działalność gospodarczą podjęły 3 osoby dotąd bezrobotne. 15 osób rozpoczęło staże. Aż 116 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 13 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

W gminie Góra na 1812 bezrobotnych 292 osoby mają prawo do zasiłku. W październiku PUP zarejestrował 187 bezrobotnych z terenu naszej gminy, z czego 163 po raz kolejny. W tym samym okresie 185 osób wyłączono z ewidencji PUP. W tej liczbie mieści się 66 osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy.

Wzrost bezrobocia nastąpił również na terenie gminy Niechlów. Na 465 bezrobotnych z terenu tej gminy 70 osób posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Do PUP w zgłosiło się w październiku 70 bezrobotnych. W tej liczbie 46 osób ponownie stało się bezrobotnymi. W tym samym okresie 43 osoby mieszkające w gminie Niechlów zostały skreślone z ewidencji PUP. Nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Niechlów a 3 nie podjęły oferowanej im pracy.

Jedyną gminą, gdzie nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych był Wąsosz. Na 414 bezrobotnych prawo do zasiłku przysługiwało w tej gminie 101 osobom. W październiku zarejestrowano w PUP 60 bezrobotnych z terenu tej gminy. Po raz pierwszy z działalnością PUP mogło zapoznać się 9 bezrobotnych. 69 bezrobotnych wyłączonych zostało z rejestru PUP. Z tej liczby 26 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 1 odmówiła jej podjęcia.

W stosunku do października 2010 roku bezrobocie na koniec października 2011 r w naszym powiecie jest wyższe o 193 osoby.

Piątkowa „Rzeczpospolita” (4 listopada) zamieściła artykuł „Bezrobotnych będzie coraz więcej”. Czytamy w nim: „Według ekonomistów pod koniec roku bez pracy będzie ponad 2 mln ludzi. Ok. 150 tys. więcej niż teraz. Pod koniec września w 74 powiatach (nieco więcej niż co czwartym) bez pracy było ponad 20 proc. osób. Podczas gdy w całym kraju 11,8 proc. Przeciętnie od lutego, gdy bezrobocie było najwyższe (13,4 proc.), spadło o 1,6 pkt proc., a w 18 powiatach spadło jeszcze więcej – ponad 4 pkt proc.”
Artykuł zilustrowany jest bardzo smutną dla mieszkańców powiatu górowskiego mapką.
I z nią pozostawiam Państwa do jutra.