wtorek, 26 czerwca 2012

Tasowania kadr

Miesiąc temu rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył Andrzej Rogala. Na co dzień jest on dyrektorem Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 3 lipca radni będą głosowali nad przyjęciem rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego. Andrzej Rogala pełni funkcję szefa Rady od początku tej kadencji czyli grudnia 2010 roku. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalnie mówi się, iż nowym szefem Rady zostanie radny Jerzy Kubicki, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji a obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Przemawia za tym jego doświadczenie w sprawowaniu tej funkcji. Od 1 lipca Katarzyna Antolak obejmie, jako pełniąca obowiązki, funkcję dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. Na tym stanowisku będzie pracowała do czasu rozpisania i rozstrzygnięcia nowego konkursu. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu wczoraj. Również 3 lipca rozstrzygnięty zostanie konkurs na dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego. Do konkursu na stanowisko dyrektora przystąpił tylko dotychczasowy dyrektor – Bernard Bazylewicz, który kieruje tę placówką od 6 lat. Z końcem maja zlikwidowane zostało w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych. Funkcję tę pełnił od 6 lat znany i lubiany lekarz Zygmunt Iciek. Zastępca dyrektora złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Na jego miejsce nie powołano nikogo, gdyż w sytuacji, gdy szefem szpitala jest lekarz (dr n. med. Stanisław Hoffmann) przepisy prawa nie nakazują tworzenia takiego stanowiska.