poniedziałek, 4 czerwca 2012

O kant dupy to rozbić!


3 kwietnia 2012 roku odbył się „Sprawdzian” dla uczniów klas 6-ych. Na terenie naszego powiatu do egzaminu, który jest obowiązkowy i powszechny, przystąpiło 365 uczniów. W roku ubiegłym do egzaminu przystąpiło 410 szóstoklasistów i uzyskany przez nich wynik był niższy zarówno od średniej krajowej, jak i wojewódzkiej. Mieliśmy wówczas – pod względem wyników – 22 miejsce w województwie dolnośląskim dzieląc je z powiatem strzelińskim.

Wydawać się mogło, że gorzej być nie może i zostaną wyciągnięte wnioski płynące z tej katastrofalnej sytuacji. Stało się jednak odwrotnie. W tym roku zostaliśmy bezapelacyjnym „liderem”. Spośród 26 powiatów dolnośląskich uplasowaliśmy się na ostatniej, 26 pozycji. Nikt nas nie przebił!

Kończący 6. klasę uczniowie piszą egzamin „obszarów”, umiejętności: „Czytania”, „Pisania” (te dwa obszary punktowane są maksymalnie na 10 p.). Obszar „Rozumowanie” wyceniony został na 8 p., „Korzystanie z informacji” na 4 a „Wykorzystanie z wiedzy” w praktyce” na 8 p. Razem uczeń mógł zdobyć maksymalnie 40 p. Zawarte w tabelce dane ukazują osiągnięcia naszych uczniów w poszczególnych „obszarach”.

Średnia osiągnięta przez uczniów klas 6. w skali kraju wyniosła 22,75 punktów na 40 możliwych do zdobycia. Średnia dla naszego województwa – 22,5. Średnia uzyskana przez uczniów klas 6. szkół podstawowych z terenu powiatu górowskiego – 20,3. Odbiega więc ona od średniej krajowej o 2,45 p., a od średniej wojewódzkiej o 2,2 p.

W żadnym z „obszarów” uczniowie 6. klas szkół podstawowych z terenu powiatu górowskiego nie uzyskali średniej dla danego „obszaru”. W każdym z nich osiągnęli wynik niższy od średniej.

W zeszłym roku pisałem o tym dając tytuł: „Katastrofa w skali powiatu”. Jak zatytułować posta poświęconego sprawdzianowi w tym roku?! Słów brakuje i tylko jeden tytuł ciśnie mi się na usta.