czwartek, 28 czerwca 2012

Naga prawda


Poniżej mają Państwo wyniki „Sprawdzianu” klas szóstych, który odbył się w kwietniu 2012 roku. W tabelce ujęte zostały wszystkie szkoły podstawowe uczące dzieci na terenie naszego powiatu.
Przypomnieć należy, że średnia ze „Sprawdzianu” dla naszego województwa wyniosła 22,4 p. na 40 możliwych do uzyskania przez każdego z uczniów.

 Z tabeli widać wyraźnie, iż tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Sicinach przekroczyli średnią wojewódzką, co bardzo dobrze świadczy o nich i ich nauczycielach.

Wg opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie skali oceniania wyniku osiągniętego przez szkoły, w przedziale od 0 do 17,1 pkt. mieszczą się placówki, które osiągnęły ze sprawdzianu poziom „najniższy”. Z terenu naszego powiatu do oceny poziom „najniższy” zakwalifikowały się:
- Szkoła Podstawowa w Niechlowie (14,5 p.),
- Szkoła Podstawowa w Witaszycach (16 p.).

W przedziale 17,2 do 18,8 p. mieszczą się szkoły, które CKE określa, jako prezentujące poziom „bardzo niski”. Są to:
- Szkoła Podstawowa w Pobielu (17,9 p.),
- Szkoła Podstawowa w Jemielnie (18,0 p.),
- Szkoła Podstawowa w Płoskach (18,2 p.),
- Szkoła Podstawowa w Glince (18,4 p.).

Szkoły, w których wynik „Sprawdzianu” oceniono na „niski” zawierają się w przedziale od 18,9 do 20,1 pkt. Do poziomu „niski” kwalifikuje się:
- Szkoła Podstawowa w Czerninie (19,4 p.).

Kolejny przedział punktowy zawiera się w przedziale od 20,2 do 21,4 i kwalifikuje on wynik „Sprawdzianu” do poziomu „niżej średniej”. Z naszych szkół do poziomu określanego, jako „niżej średniej” zaliczyć można:
- Szkołę Podstawową w Ślubowie (20,5 p.),
- Szkołę Podstawową w Wąsoszu (21,3 p.).

Kolejny przedział punktowy, to 21,5 do 22,8, który określono, jako „średni”. W tym przedziale mieszczą się:
- Szkoła Podstawowa w Irządzy (21,6 p.),
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze (22,0 p.),
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze (22,4 p.),
- Szkoła Podstawowa w Sicinach (22,6 p.).

Smucić musi fakt, że na 14 szkół podstawowych tylko 6 osiągnęło wynik „Sprawdzianu”, za który nie trzeba się wstydzić. Szkoda też, że żadna ze szkół podstawowych nie osiągnęła wyniku „powyżej średniej” chociaż szkole w Sicinach zabrakło do tego 0,3 pkt.