poniedziałek, 25 czerwca 2012

Decyzje kadrowe

Starostwo ogłosiło ostatnio kilka konkursów. I ta, do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Górze przystąpiły 2 osoby. Teresa Frączkiewicz - dotychczasowa dyrektorka tej placówki oraz Karol Rutkowski, nauczyciel wychowania fizycznego. Rozstrzygnięcie konkursu - 3 lipca o godz. 11,00.

Szlag trafił pomysł uczynienia p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Stanisława Żet. Dzisiaj Zarząd Powiatu postanowił, iż obowiązki te powierzy Katarzynie Antolak. Pani Kasia pracowała w hali "Arkadia" i bardzo dobrze zna Stanisława Zet. Po odejściu z "Arkadii" pani Kasia była prawa ręką naczelnika oświaty - Sławomira Bączewskiego. Tu zdradzę Państwu, że od miesiąca było wiadomo, że to pani Kasia zostanie szefową "Arkadii", ale postanowiono na szczytach władzy zabawić się kosztem Stanisława Żet, którego nikt nie lubi. On zresztą siebie samego też nie.