poniedziałek, 18 czerwca 2012

Dołujące dane

W maju PUP w Górze odnotował kolejny spadek stopy bezrobocia na terenie naszego powiatu. Fakt ten cieszy, ale zbytnim optymizmem nie napawa. Patrząc wstecz na okres lat 2008 – 2012 wysokość bezrobocia na terenie naszego powiatu utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie.


Na koniec maja 2008 r. mieliśmy zarejestrowanych w PUP 3272 bezrobotnych, czyli o 154 więcej niż obecnie. Rok wcześniej (2010) w statystykach PUP figurowało 2906 bezrobotnych. Nieźle wyglądał również rok 2009, gdy to na koniec maja w naszym powiecie mieliśmy 2363 bezrobotnych. A już jako „złoty miesiąc” należałoby w tej sytuacji traktować maj 2008 roku, gdy zarejestrowanych bezrobotnych było równo 2000, czyli o 1118 mniej niż w maju 2012 roku.

Nic więc dziwnego, że nasz powiat zajmuje pierwsze miejsce w województwie pod względem liczby osób pozostających bez pracy. Na koniec kwietnia stopa bezrobocia dla naszego województwa wynosiła 13,1% a dla powiatu górowskiego 26,2%.

W maju PUP zarejestrował 236 bezrobotnych z czego po raz pierwszy 63 a kolejny 173. W tym samym czasie z ewidencji bezrobotnych skreślono 369 osób. Z tej liczby 167 osób podjęło pracę, w tym 147 niesubsydiowaną. Prace subsydiowana otrzymało 20 osób (prace interwencyjne – 9, działalność gospodarcza – 8, prace społecznie – użyteczne – 11). Zatrudnienie sezonowe znalazło 30 osób.

Nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy 137 bezrobotnych a dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego 10 osób.

Kilka słów o strukturze wiekowej bezrobotnych. Spośród 3118 bezrobotnych zarejestrowanych w górowskim PUP aż 2257 osób znajduje się w przedziale wiekowym 18 – 44 lata (72% ogółu bezrobotnych). Bezrobotnych w wieku 25 – 34 lat zarejestrowano 930 (33,5% ogółu bezrobotnych) a w przedziale wiekowym 18 – 24 roku życia – 710 (22,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). 617 bezrobotnych znajduje się w wieku 35 – 44 lata (19,8% bezrobotnych).

W rejestrach PUP znajdują się 184 osoby bezrobotne, które mają wyższe wykształcenie. Bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym jest 685, a ze średnim ogólnokształcącym – 319. Nasz rynek pracy nie rozpieszcza też osób po zasadniczej szkole zawodowej. Bezrobotnych po tej szkole jest 967.
Najciekawsza jest ostatnia kategoria b bezrobotnych – wykształcenie gimnazjalne i poniżej. W tej kategorii nasz PUP zarejestrował 963 bezrobotnych. Podobno obowiązek szkolny trwa w naszym kraju do ukończenia 18 roku życia. Po istnieniu w statystyce rubryki „wykształcenie gimnazjalne i poniżej” widać, że to zapis martwy i tylko papierowy.