środa, 6 czerwca 2012

Dotacje dla odważnych


Powiatowy Urząd Pracy w Górze, to nie tylko miejsce rejestracji bezrobotnych. Jednym z zadań PUP jest pomoc bezrobotnym pragnącym „pójść na swoje”. Pomocne e realizacji tego ambitnego celu są dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone dla osób bezrobotnych. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie w wysokości nie wyższej niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 


Poniżej mają Państwo zestawienie dotacji udzielonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2006 - 2012
Jeżeli ktoś zwracał dotację (po jednej osobie w roku 2008, 2009 i 2011), to znaczy że albo nie rozliczył się z otrzymanych środków albo nie prowadził działalności przez co najmniej 12 m - cy. Widać wyraźnie, że dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są skuteczną formą zmniejszania bezrobocia na terenie powiatu górowskiego.

Trzeba też przyznać, że duża liczba osób bezrobotnych, która stara się o dotację odchodzi z przysłowiowym „kwitkiem”. W 2011 r. do PUP wpłynęły 83 wnioski. Zawarto 45 umów, ale 2 osoby zrezygnowały z zawarcia umowy a 36 wniosków rozpatrzono negatywnie. Powodem negatywnego zaopiniowania wniosków o dotację był fakt, że nie otrzymały one przy komisyjnej ocenie wymaganej liczby punktów niezbędnych od pozytywnego zaopiniowania wniosku lub osoba ,która starała się o dotację nie spełniła kryterium kwalifikalności do otrzymania dofinansowania w ramach projektu POKL 6.1.3.

Do końca maja 2012 r., podpisano 5 umów, ale 7 osób, których wnioski zaopiniowano pozytywnie jest teraz na kursie z przedsiębiorczości, po którym dostaną dotację. Na ten rok jest założonych już 48 dotacji.

Najczęstsze rodzaje podejmowanej działalności gospodarczej:
- usługi ogólnobudowlane,
- usługi związane z naprawą samochodów (warsztaty naprawy samochodów),
- usługi krawieckie,
- usługi kosmetyczne,
- usługi w zakresie konstrukcji i pokryć dachowych.

W roku 2011 PUP wydał na dotację: 672.823,40 zł., a do końca maja bieżącego roku przyznano 12 dotacji na kwotę 230.000.00 zł. Środki na ten rok, które PUP otrzymał na dotacje dla bezrobotnych to są podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym.

Panu Wojciechowi Zagubieniowi serdecznie dziękuję za rzetelne przygotowanie materiałów służących do napisania posta.