poniedziałek, 26 marca 2012

Głos w sprawie wysypiska

"Bez odpowiedzi zatem pozostaje pytanie, dlaczego aż 4 lata trwało usunięcie przyczyny zła wszelkiego, czyli rozbieżności między stanem prawnym, a nieprawdziwym inaczej mówiąc sfałszowanym w mojej ocenie geodety uprawnionego, wypisem i wyrysem określającym zasięg przeznaczenia terenu pod budowę wysypiska, wprowadzającym w błąd kolejne instytucje"


Czytaj: http://www.uniagorowian.cba.pl/