wtorek, 13 marca 2012

Szczyt wzrostu?

Luty był kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia na terenie powiatu górowskiego. Liczba bezrobotnych wzrosła o 47 osób i osiągnęła cyfrę 3486 zarejestrowanych. 51,2% bezrobotnych na terenie powiatu stanowią kobiety. Na 3486 bezrobotnych 2115 stanowią bezrobotni z terenów wiejskich (60,1%).

W lutym PUP w Górze zarejestrował 259 nowych bezrobotnych (96 kobiet), z których 212 pracowało poprzednio. Z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zatrudnienie straciło 15 osób a 47 bezrobotnych zarejestrowało się po raz pierwszy.

Z ewidencji PUP wyłączono 184 bezrobotnych, w tym 90 kobiet. Podjęło pracę niesubsydiowaną 90 osób, w tym 42 kobiety. 64 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy a 19 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

Na 3846 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadają 593 osoby (17%).

Tradycyjnie już najbardziej bezrobocie wzrosło w gminie Góra. Na 2002 bezrobotnych z terenu tej gminy 1040 stanowią kobiety. Tylko 346 bezrobotnych z terenu naszej gminy ma prawo do zasiłku (17,2%). W lutym PUP zarejestrował 148 nowych bezrobotnych z terenu gminy Góra.

W gminie Wąsosz również podskoczyło bezrobocie. Na 623 bezrobotnych 341 stanowią kobiety (54,7%). Tylko 109 osób spośród 613 bezrobotnych ma w tej gminie prawo do zasiłku (17,8%). Z terenu gminy Wąsosz w PUP zarejestrowało się w lutym 52 bezrobotnych.

Gmina Jemielno również zarejestrowała przyrost bezrobocia. Z terenu tej gminy zarejestrowało się 24 bezrobotnych. Zasiłek w PUP pobiera 56 bezrobotnych (16,3%).

W gminie Niechlów również nie obyło się bez wzrostu bezrobocia. Tylko 82 bezrobotnych na 529 zarejestrowanych ma prawo do zasiłku w PUP (15,5%). Z terenu tej gminy zarejestrowało się w lutym 35 bezrobotnych.