środa, 7 marca 2012

Korzenie zła

Przegrany proces z „Chemeko – System”, to bolesny cios dla naszego powiatu. I nie idzie tu o prestiż, ale o wymiar finansowy. Nie ma co ukrywać, że zasądzona dla „Chemeko – System” kwota ok. 10 mln zł rozkłada finansowo nasz powiat na łopatki, i to na długie, długie lata. Są tez i tacy, którzy twierdzą, iż wyrok ten jest gwoździem do trumny powiatu.

Przeglądając wpisy na forum „elki” zauważyłem, że już nieomal nikt nie pamięta wielkich sporów o wysypisko w Rudnej Wielkiej, które toczyły się na początku XXI wieku. Niewiele też osób wpisujących się na forum „elki” zna dokładnie źródła klęski, która spadła na powiat.

Cofnijmy się więc do roku 2000. W Wąsoszu, do której to gminy należy Rudna Wielka, pojawiają się przedstawiciele „Chemeko – System”. Proponują one władzą Wąsosza, na czele których stoi burmistrz Zbigniew Stuczyk, by te rozważyły możliwość lokalizacji wysypiska na swoim terenie. To jedna aktorska obsada dramatu, który za chwilę się rozegra.

Władzę w powiecie sprawuje wówczas starosta Jerzy Maćkowski. Jako że jest myśliwym orientuje się bardzo dobrze w sytuacji, jaka panuje w lasach na terenie naszego powiatu. A roi się w nich wówczas od dzikich wysypisk śmieci. Poleca więc jednemu z pracowników starostwa zinwentaryzować wszystkie dzikie wysypiska na terenie powiatu. Inwentaryzacja wykazuje, że takich dzikich wysypisk jest ponad 160.

Ten fakt jest nagłaśniany przez starostę Jerzego Maćkowskiego. Wiadomo, że należy podjąć działania w celu likwidacji tej fatalnej sytuacji. Dochodzi do rozmowy pomiędzy włodarzem Wąsosza a starostą. Burmistrz Zbigniew Stuczyk informuje starostę, że zainteresowanie budową wysypiska wykazuje firma „Chemeko – System”. Podjęte zostają prace zmierzające do realizacji pomysłu. Pojawia się drugi aktor mającego nastąpić dramatu ze znanym Państwu już finałem.

Pierwszy ruch należy do włodarza Wąsosza. 19 września 2000 roku burmistrz gminy Wąsosz wydaje decyzję nr 66/2000: „o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. W decyzji tej czytamy, iż po rozpatrzeniu wniosku „Chemeko – System” z dnia 4 sierpnia 2000 roku: „Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąsosz (…) ustalam dla „Chemeko - System” (…) warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rudna Wielka; dz. nr. 131/1, 132d/3, 132/1, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 229.

I teraz proszę sobie zapamiętać numery trzech ostatnich działek, bo to one staną się osią dalszej akcji mojej opowieści.

Decyzję sporządził Paweł Niedźwiedź, który wówczas był młodym, obiecującym podinspektorem w UMiG Wąsosza. Podpisał ją z upoważnienia burmistrza – kierownik referatu budownictwa i ochrony środowiska: Mirosław Lewicki, A całość zaaprobował i podpisał burmistrz Zbigniew Stuczyk. Na decyzji widniej również pieczątka o treści: „Niniejsza decyzja jest prawomocna/ Wąsosz, dnia 05.10.2000 r.”

C.d.n.