czwartek, 29 marca 2012

Sesja o wyjątkowej wadze

Jutro (w piątek), o godz. 14,00  odbędzie się sesja Rady Powiatu. W programie sesji znajdują się bardzo interesujące punkty obrad.

Radni powiatowi będą musieli wypowiedzieć się w sprawie: „wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o. o.”
Od dawna mówiło się, ale tylko mówiło, bo w zwyczaju „rządzącej koalicji jest wyłącznie mówienie, o konieczności przekazania szpitalowi budynków, które dotąd są własnością powiatu. Wniesienie budynków pozwoliłoby naszej szpitalnej spółce na zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na zakup sprzętu medycznego, bez którego nie pozyska się pacjentów a tym samym pieniędzy. Jutro ma się rzecz cała sfinalizować.

Kolejny interesujący punkt, to: „Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zbycia udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o. o.”

Jak Państwo wiedzą Zarząd Powiatu wychodzi z założenia, iż w obecnej sytuacja należy zbyć udziały w spółce szpitalnej a pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziałów w spółce (prawdę mówiąc – ze sprzedaży szpitala – przeznaczyć na zaspokojenie długu wobec „Chemeko – System”.

Kolejny punkt obrad wywołany został przez grupę 6 radnych (Zbigniewa Józefiaka, Władysława Stanisławskiego, Jana Kalinowskiego. Edwarda Szendryka, Jana Bondziora, Grzegorza Aleksandra Trojanka) z inicjatywy radnego Zbigniewa Józefiaka. Tu również sprawa jest państwu znana a radni będą głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego procesu cywilnego przeciwko Gminie Wąsosz o odszkodowanie. Dziwi nieco sformułowanie „przyjęcie stanowiska”, bo to wygląda na próbę rozmydlenia sprawy. Ale zobaczymy co się będzie działo na sali obrad podczas głosowania nad tym punktem.

„Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Górze przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Górowskiego obejmującą Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” – jest punktem obrad wywołanym przez komisję Rewizyjną. Jest on pokłosiem afery ze żwirownią w Sicinach, która wydobywała kruszywo absolutnie nie przejmując się warunkami koncesji a nawet bez koncesji. Działo się to przy straszliwej bierności służb starostwa i samego starosty. Komisja Rewizyjna przy bardzo aktywnym udziale radnego (ale nie członka tej komisji) Zbigniewa Józefiaka zdecydowała się na poddanie wydziału kontroli, by zbadać dlaczego nie zadziałały mechanizmy kontroli i nadzoru nad wykonywaniem warunków koncesji.

„Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze”” – spowoduje, iż od 1 lipca br. „Arkadia” stanie się samodzielną jednostką organizacyjną a zakres jej działalności znacznie się poszerzy. O projekcie tej uchwały wypowiedziała się pozytywnie (6 głosów za, 0 – wstrzymujących, 0 – przeciw) Komisja Edukacji.

Szykuje się więc bardzo ciekawa sesja i można spodziewać się, że obrady będą dość burzliwe. Co z projektów uchwał przejdzie a co polegnie? Pokaże czas.