piątek, 1 lutego 2013

Umowa odtajnionaRadny Jan Kalinowski otrzymał w końcu odpowiedź na swoje pytanie dotyczące umowy zawartej pomiędzy powiatem a firmą Inwest Consulting S.A w Poznaniu, która ma świadczyć usługi doradcze: „w związku z prywatyzacją spółki Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej sp. z o. o w Górze”, czyli naszego szpitala.

Idą „z duchem czasu” (patrz portal „elki”), radny Jan Kalinowski w ramach „nowej polityki informacyjnej” (patrz portal „elki”), postanowił zapoznać Państwa z treścią tej umowy, wykorzystując do tego mnie, skromną Kanalię Powiatową.

Umowa z poznańską firmą Inwest Consulting zawarta została 10 grudnia 2012 roku. Treści umowy nie znali radni, bo wówczas jeszcze obowiązywała stara polityka informacyjna, która polegała na dezinformacji i milczeniu. Podobno teraz, gdy ogłoszona została „nowa polityka informacyjna” ma to się zmienić i nawet tzw. „protokoły” z posiedzeń Zarządu mają ociekać treścią, polemikami, wymianą zdań i pomysłów. Mają  przypominać krwisty befsztyk, na widok którego ślinka sama do ust cieknie. A „nowa polityka informacyjna” ma być realizowana przez dotychczasowy Zarząd. Cud nad cudy! Ci sami dotąd nie informowali a teraz będą informowali! Jaka metamorfoza! Nawrócili się czy pochorowali?

Wróćmy jednak ad rem, czyli do umowy z firmą Inwest Consulting. Umowa zawiera 11 artykułów. Przedmiotem umowy jest:

Art. 2:
„a) Opracowanie w formie dokumentu:
1). wyceny spółki oraz jej wszelkich składników majątkowych,
2). memorandum informacyjnego dla potencjalnych nabywców udziałów w/w Spółki.
b) świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych oraz pomocy w negocjacjach na rzecz powiatu, w ramach komisji przetargowej utworzonej przez powiat, w związku z przeprowadzaną prywatyzacją Spółki.”

Za te usługi Inwest Consulting otrzyma wynagrodzenie w wysokości (art. 6 umowy) w wysokości „43.000 zł netto + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury przez Inwest.

A art. 6 ustęp 2 umowy czytamy, iż:

„Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności wystawionej przez Inwest, w następujących terminach:

a) faktura na kwotę 18.000 zł wystawiona zostanie po wykonaniu przez Inwest zakresu prac określonych w art. 1 ust. 2 pkt a podpunkt 1”. Inaczej mówiąc, gdy Inwest dokona „wyceny spółki oraz jej wszelkich składników majątkowych” wówczas otrzyma za to 18.000 zł plus VAT.

I dalej:

b) faktura na kwotę 15.000 zł wystawiona zostanie po wykonaniu przez Inwest zakresu prac określonych w art. 1 ust. 2 pkt a podpunkt 2”, czyli gdy Inwest opracuje „memorandum informacyjnego dla potencjalnych nabywców udziałów w/w Spółki.

W punkcie c umowy czytamy:

faktura na kwotę 10.000 zł wystawiona zostanie po wykonaniu przez Inwest zakresu prac określonych w art. 1 ust. 2 pkt b”, czyli wówczas, gdy: „świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych oraz pomocy w negocjacjach na rzecz powiatu, w ramach komisji przetargowej utworzonej przez powiat, w związku z przeprowadzaną prywatyzacją Spółki.

I to – z grubsza – są najważniejsze punkty umowy pomiędzy powiatem a Inwest Consulting. Łącznie kosztowało będzie to powiat 52.890 zł. (policzone z VAT – 23%).

Ciekawe jednak po jaką cholerę w ubiegłym roku Zarząd Powiatu zamówił i zapłacił biegłemu za oszacowanie wartości szpitala. Biegłemu wyszło wówczas, że szpitalna spółka warta jest ok. 10,5 mln zł. Rodzi się pytanie: czy tamten biegły był za mało biegły? I czemu służyć miała tamta wycena, jeżeli po pół roku zamawia się i płaci za nową? Czy powiat ma tyle pieniędzy, by nimi szastać?

Inne pytanie. Dlaczego nie ogłoszono przetargu na świadczenie usług doradczych czy7 choćby nie zastosowano formuły zapytania o cenę? Ja wiem, że w tym przypadku nie jest to wymagane prawem, ale chociażby dla przejrzystości, gdyż płaci się tu pieniędzmi publicznymi. Skąd wytrzaśnięto tę firmę? Kto ją polecił?

Sądzę, że w ramach „nowej polityki informacyjnej” Zarząd Powiatu wyjaśni to opinii publicznej, bo Państwu się to po prostu należy, jak koniu obrok.