poniedziałek, 11 lutego 2013

Tragedia

Na koniec stycznia 2013 roku w powiecie górowskim było 3660 bezrobotnych. Jest to największa liczba bezrobotnych od roku 2001. Wówczas bez pracy pozostawało na terenie naszego powiatu 3833 osoby.

W styczniu 2013 r., zgodnie z przewidywaniami, bezrobocie poszybowało nam niebotycznie. W rejestrach PUP w Górze znalazło się 3660 bezrobotnych, czyli o 291 osób (8,6%) więcej niż na koniec grudnia 2012 roku.

Smutnej opowieści to nie jest koniec. Przez pierwszy tydzień lutego w rejestrach naszego PUP znalazło się ponad 100 bezrobotnych osób.

Spośród 3660 armii bezrobotnych z terenu naszego powiatu tylko 703 z nich (19,2%) ma prawo do zasiłku. 

W styczniu 2013 r., PUP zarejestrował 482 bezrobotnych. Z tej liczby poprzednio pracowały 404 osoby. Z winy zakładu pracy w rejestrach PUP znalazło się w styczniu 2013 r., 25 osób. Po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 78 osób. Bezrobotni zamieszkali w miejscowościach wiejskich stanowią 60,7% ogółu bezrobotnych znajdujących się w rejestrach PUP.

771 bezrobotnych z terenu naszego powiatu nie ukończyło 25 roku życia. Osób długotrwale bezrobotnych mamy na terenie powiatu na koniec stycznia 2013 r., - 2044 (55,8%). Bez kwalifikacji zawodowych mamy 1122 bezrobotnych (31%). Z kolei bez doświadczenia zawodowego w rejestrach PUP figuruje 830 bezrobotnych (22,7%). Mamy też 414 kobiet, które samotnie wychowują dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz 108 osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy.