czwartek, 14 lutego 2013

Sejmik o nas

Poniżej zamieszczam Państwu fragment z obrad XXX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się 20 grudnia 2102 r.
(s. 25 i 26 z protokołu sesji opublikowanego na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=18360&idmp=367&r=r ).

Ten fragment dotyczy planów Zarządu Województwa dotyczących budowy obwodnicy Góry, obejść Osetna, Luboszyc, Irządze oraz przebudowy drogi w Starej Górze. Sejmik przyjął te plany, które omawiane były przy okazji przyjmowania budżetu naszego województwa na rok 2013.

Warto wiedzieć, co w trawie piszczy, by nie wypisywać durnych komentarzy na różnych forach na temat obwodnicy Góry, której "nikt nigdy nie zbuduje". Rozum jest sprawny tylko wówczas, gdy dedukcja która się w nim odbywa ma podłoże zbudowane z faktów a nie pobożnych życzeń. Tak jednak się dziwnie składa, że te „pobożne życzenia” niektórych bohaterskich, anonimowych forumowiczów, mają jeden wspólny mianownik: „Czym gorzej dla górowian – tym lepiej dla nas, anonimowych idiotów.

Wicemarszałek J. Łużniak:

Następne zadanie – budowa mostu w Ciechanowie. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że ten most został oddany we wrześniu 2012 roku, a teraz są planowane zadania skomunikowania tego mostu z Górą i na odcinku południowym z Lubinem. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że ten most został oddany we wrześniu 2012 roku, a teraz są planowane zadania skomunikowania tego mostu z Górą i na odcinku południowym z Lubinem. I tak w przyszłym roku planujemy opracowanie dokumentacji technicznej na skomunikowanie mostu w Ciechanowie z obwodnicą Góry i z obejściem miejscowości Luboszyce oraz przebudowę drogi w miejscowości Stara Góra. Podobnie opracowanie dokumentacji na odcinku do Lubina, skomunikowanie Głogowa z Ciechanowem, obejścia Rynarcic i Rudnej w ciągu drogi 323 i tutaj jest odsunięcie od zbiornika Żelazny Most, wspólnie to zadanie realizujemy z KGHM- em. Będą też prowadzone wykupy gruntów na tych dwóch odcinkach oraz roboty budowlane na części obwodnicy Góry, w miejscowości Osetno. Na lata 2014 – 2015 jest przewidywana kwota 71.205.000 złotych. Kontynuacja dokumentacji technicznej dotyczącej dróg w kierunku Lubin, Głogów, Ciechanów z obejściem miejscowości Rynarcice i dalej prace przy odejściu od zbiornika Żelazny Most. Będą tutaj też prowadzone wykupy gruntów na obydwu odcinkach, i w kierunku miejscowości Góra i w kierunku miejscowości Lubin. Jednocześnie będą już prowadzone prace budowlane na obwodnicach Góry, obejściu Luboszyc i przebudowy drogi w miejscowości Stara Góra. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, będziemy już chcieli przeprowadzić obejście miejscowości Rynarcic i wybudować odejście od zbiornika Żelazny Most. Na lata 2016 – 2027 jest przewidywana kwota 65.787.000 złotych na kontynuację robót budowlanych przede wszystkim obejście miejscowości Luboszyce i Irządze oraz kontynuację tego zadania odejścia od zbiornika Żelazny Most."