czwartek, 3 stycznia 2013

Rok w statystyce USC


Rok 2012 dobiegł końca. Interesująca jest statystyka sporządzona przez Urząd Stanu Cywilnego w Górze. Górowski USC prowadzi statystykę dla dwóch gmin: naszej oraz Niechlowa. USC w Wąsoszu prowadzi statystykę zdarzeń dla naszej gminy oraz gminy Jemielno.

Jeżeli Państwo przeczytają, iż w obu naszych gminach przyszło na świat tyle a tyle dzieci lub było tyle a tyle zgonów, to proszę pamiętać, iż liczby te odnoszą się nie tylko do urodzin czy zgonów mieszkańców tych dwóch gmin. Mowa jest tu o tzw. „zdarzeniach”, które miały miejsce na terenie tych dwóch gmin. Mogło być tak, urodził się na terenie gminy Góra czy Niechlów wrocławianin, ale ponieważ miało to miejsce na ternie podległym naszemu USC, to zostało odnotowane ze względów statystycznych.

W 2013 r. USC odnotował 353 urodzenia. W roku 2011 było ich 337. Na świat przyszło 183 chłopców (o 11 więcej niż w roku 2011) oraz 171 dziewczynek (w 2011 – 166). Najczęściej wybieranym imieniem dla dziewcząt były: Julia, Lena, Maja i Oliwia. W przypadku chłopców najpopularniejsze imiona to: Filip, Szymon, Jakub, Michał.

W tym samym okresie czasu zmarły 233 osoby; rok wcześniej odnotowano 236 zgonów. 
 Źródło: opracowanie USC w Górze.

W 2012 r. zawarto łącznie 149 małżeństw (w roku 2011 – 151). Małżeństw cywilnych zawarto 46 (w 2011 r. – 49) a konkordatowych – 103 (w 2011 – 102). W 2012 roku małżonkowie bardzie się kochali.  USC odnotował 62 rozwody, gdy rok wcześniej było ich aż 109.

Najstarszą osoba na terenie gminy Góra jest pani Rozalia Lis z Witoszyc, która 25 sierpnia br. będzie obchodziła 102 urodziny.

Pani kierowniczce USC w Górze – Urszuli Szmydyńskiej bardzo dziękuję za udostępnienie danych statystycznych.