piątek, 4 stycznia 2013

Nowe ceny śmieci


Podczas sesji Rady Miejskiej w Górze (28 grudnia 2012 r.) radni przyjęli uchwałę w sprawie: „Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności”.

Postanowiono, iż:Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.” Uchwalono również, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości zamieszkałej będzie wynosiła 24 zł miesięcznie za osobę.

W przypadku natomiast, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych wynosiła będzie 12 zł miesięcznie na osobę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych, bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ustalili radni następująco:
1)      14 zł za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l,
2)      100 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
3)      600 zł za pojemnik o pojemności 7 m3,
4)      850 zł za pojemnik o pojemności 10 m3,
5)      3,50 zł za kosz uliczny.

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych radni ustalili następująco:
1. 10 zł za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l,
2.      70 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
3.      420 zł za pojemnik o pojemności 7 m3,
4.      595 zł za pojemnik o pojemności 10 m3.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale moc obowiązującą uzyska od 1 lipca 2013 r.

We wczorajszej „Gazecie Wrocławskiej” ukazał się artykuł „Najdroższe i najtańsze śmieci”. Z informacji zamieszczonych w tym artykule wynika, że jak na razie najdroższe śmieci będą w dolnośląskiej gminie Stara Kamienica. Tamtejsi radni zadecydowali, że za śmieci posegregowane mieszkańcy tej gminy płacili będą 40,45 zł miesięcznie. Natomiast ci, którzy będą chcieli wyrzucać śmieci „jak leci” za tę przyjemność zapłacą 60,68 zł miesięcznie. Od każdej osoby rzecz jasna.

„Najtaniej jest w Jemielnie” – informuje gazeta. Radni tej gminy uchwalili, że za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych mieszkańcy będą płacili 5,74 zł od osoby miesięcznie a za odpady nieposegregowane stawka wyniesie 8,20 zł miesięcznie.

Inna jest sytuacja w stolicy Dolnego Śląska. Tutaj radni zadecydowali, iż wrocławianie na których przypada więcej niż 30 m kw. powierzchni mieszkania będą płacili 19 zł za śmieci segregowane od osoby oraz 28,50 zł od osoby, gdy śmieci są zmieszane a mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. W budynkach, gdzie znajduje się do czterech mieszkań stawka opłaty za śmieci będzie wynosiła odpowiednio 22 zł i 33 zł.

W Głogowie odbiór odpadów komunalnych ustalono od głowy. Każdy z głogowian zapłaci za śmieci posegregowane 12 zł od osoby a za zmieszane – 16,50 zł.

W Wałbrzychu radni ustalili, że śmieci segregowane warte są 12 zł od głowy a niesegregowane 20 zł od mieszkańca.

W Jeleniej Górze cennik ustalono na poziomie 18 zł za śmieci posegregowane a za te „jak leci” – 28 zł od głowy.