poniedziałek, 14 stycznia 2013

Przetargowy debiut


Dzisiaj o godz. 12,15 nastąpiła publiczna prezentacja ofert na II etap realizacji inwestycji „Budowa ulicy Dąbrówki”. Droga ta połączy ul. Dąbrówki z Aleją Jagiellonów. Komisja pracowała pod przewodnictwem wiceburmistrza – Andrzeja Rogali a w jej pracach uczestniczyli pracownicy gminy: naczelnik wydziału realizacji inwestycji – Piotr Głowacki, jego zastępca – Wojciech Domański oraz Agnieszka Pomieszcz, Małgorzta Szendryk, Andrzej Popławski. W sali nr 110, gdzie odbywało się otwarcie ofert znajdowali się również oferenci.

Przed prezentacją ofert na Sali nr 110, gdzie odbywało się otwarcie ofert dało się wyczuć wyraźne napięcie. Na stole leżał gruby plik grubych kopert, co oznaczało, iż są chętni do realizacji inwestycji „Budowa ulicy Dąbrówki – etap II”. Naczelnik Piotr Głowacki zauważył, iż jest to pierwszy w tym roku przetarg, który ma się odbyć.

Punktualnie o godz. 12,15 przewodniczący komisji przetargowej – wiceburmistrz Andrzej Rogala rozpoczął odczytywanie ofert. Na wstępie przypomniał, iż gmina przeznaczyła na realizację tej inwestycji kwotę 2.400.000 zł brutto. Na sali zapadła głucha cisza a wiceburmistrz poinformował, iż na przetarg wpłynęło 9 ofert. Rozpoczął wyczytywanie firm i kwot, które te przeznaczyły na realizacje tej niezwykle potrzebnej i oczekiwanej inwestycji.

Oferta nr 1 pochodziła od firmy „Skanska” z Warszawy. Wyczytana przez wiceburmistrza kwota: 1.787.048,91 zł brutto. Kolejny oferent pochodził  Kościana – „Drogobud”, który zaoferował wykonanie drogi za kwotę 1.528.858,89 zł brutto. Trzeci potencjalny wykonawca, to firma „Eurowia” z Wrocławia. Proponowana kwota: 1.902,431,81 zł brutto. Czwarty podmiot starający się oz zamówienie pochodził z Leszna i było to Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów pragnące wybudować dalszy ciąg ulicy Dąbrówki za 1.620.395,44 zł brutto. Z kolei „Poldrgóg” z Kościana zaoferował wykonanie tej inwestycji za 1.650.256,78 zł brutto. Szóstym chętnym była firma „Infrakom” z Wolsztyna, która zadeklarowała, że zrealizuje drugi etap budowy ulicy Dąbrówki za 1.416.726,46 zł brutto. Przedostatnia odczytana przez wiceburmistrza oferta złożona została przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Ulic z Leszna i a podana cena za realizację inwestycji wyniosła 1.535.957,35 zł brutto. Ostatnia oferta pochodziła od firmy „Chod - Dróg” z Krobi i opiewała na kwotę 1.885.848,83 zł.

Okazało się więc, że najniższa ofertę na realizację II etapu zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Dąbrówki” przedstawiła firma „Infrakom” z Wolsztyna – 1.416.726,46 zł brutto. Komisja przetargowa ma 30 dni na zbadanie przedstawionej jej oferty, poproszenie o złożenie wyjaśnień czy też uzupełnień w przedstawionej ofercie. W ciągu 30 dni należy też podpisać ze zwycięzcą przetargu umowę na realizację inwestycji.

Widać było, że szef odpowiadający za inwestycje Piotr Głowacki i jego zastępca – Wojciech Domański ucieszyli się z takiego obrotu sprawy. Oto bowiem będziemy mieli drogę za ok. 60% zakładanej ceny kosztorysowej. Przypomnieć też warto, że do budowy tej drogi dostaniemy dofinansowanie z tzw. „schetynówki” w kwocie ok. 50% kosztów jej budowy. Rzec można, że to bardzo tania droga i świetny interes dla gminy.

Napięcie w sali 110 wyraźnie opadło i zrobiło się nieco gwarniej. Oczekiwano na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu: „Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 324 – ulica Wrocławska”. Celem przetargu było wyłonienie wykonawcy na wybudowanie chodnika o długości 1,2 km wraz z wykonaniem zabudowy rowów, kanalizacji deszczowej i podjazdów do posesji w Sędziwojowicach. Chodnik ma być wybudowany po lewej stronie drogi 324 jadą w kierunku Rawicza i sięgnąć do ostatniego domu w Sędziwojowicach.

Wiceburmistrz Andrzej rogala poinformował zebranych, że gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 650.000 zł brutto oraz, iż wpłynęło 11 ofert.

Małgorzata Szendryk rozpoczęła przecinanie kopert a wiceburmistrz odczytywał wysokośc kolejnych ofert.
 1. „Skanska” z Warszawy – 1.581.735,18 zł brutto.
 2. „Instal” z Głogowa – 1.380.637,23 zł brutto.
 3. „Tolima” z Głogowa – 1.499.923,35 zł brutto.
 4. „Strabruk” z Pruszkowa – 1.269.821,19 zł brutto.
 5. „Pol – Dróg” z Kościana – 1.211.991,21 zł brutto.
 6. „Infrakom” z Wolsztyna – 1.085.903,52 zł brutto.
 7. Konsorcjum: „Drogomel” Góra oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Lesznie zaoferowały wspólnie cenę: 1.192.068,62 zł brutto.
 8. „Promas” z Leszna – 1.483.242,31 zł brutto.
 9. „Drog – Trans” z Góry – 1.224.933,24 zł brutto.
 10. „Fobis” z Lubinia – 1.150.100,32 zł brutto.
 11. „Chod – Dróg” z Krobi – 1.212.949,97 zł.

Jak Państwo widzą przetarg na to zadanie nie został rozstrzygnięty i ruch należy do włodarzy naszej gminy. Z całą pewnością jakiś ruch tu nastąpi, gdyż zależy im na realizacji tej inwestycji, która jest tak bardzo od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców Sędziwojowic.