wtorek, 22 stycznia 2013

Smutny rekord


Na koniec grudnia 2012 roku w powiecie górowskim było 3369 bezrobotnych. Jest to największa liczba bezrobotnych od roku 2006. Wówczas bez pracy pozostawało na terenie naszego powiatu 3481 osób.

„Dobre czasy” (jeżeli dla tych ludzi są kiedykolwiek) dla bezrobotnych to okres lat 2007 i 2008. W pierwszym przypadku bezrobotnych mieliśmy 2401 a w drugim 2113. Mowa o końcu roku, czyli miesiącu grudniu.

Niestety, w latach 2010 – 2012 bezrobocie na terenie naszego powiatu zawsze przekraczało na koniec grudnia tragiczną cyfrę ponad trzech tysięcy osób pozbawionych pracy i – nie czarujmy się – zdanych przez to na biedę łagodzoną w nieznacznym tylko stopniu przez opiekę społeczną.

W grudniu 2012 r., zgodnie z przewidywaniami bezrobocie poszybowało nam niebotycznie. W rejestrach PUP w Górze znalazło się 3369 bezrobotnych, czyli o 174 osób (5,4%) więcej niż na koniec grudnia 2011 roku.

Spośród 3369 armii bezrobotnych z terenu naszego powiatu tylko 613 z nich (18,2%) ma prawo do zasiłku. W gminie Góra z tego rzadkiego przywileju korzystać może 366 spośród 1943 bezrobotnych, co daje wskaźnik w wysokości 18,8%. W gminie Wąsosz ten godny zazdrości przywilej posiada 118 bezrobotnych, co oznacza, że 19,8% bezrobotnych może czuć się dowartościowana. Wskaźnikiem 19,7% bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku wykazuje się gmina Jemielno a bezrobotni jej sąsiada – gminy Niechlów – nie są już w tak szczęśliwym położeniu, bo tam wskaźnik bezrobotnych mających prawo do zasiłku wynoszący 12,7% jest najniższy w powiecie.

Na 3369 bezrobotnych 2043 zamieszkuje na wsi (60,4%). W rejestrach PUP aż 3159 bezrobotnych zaliczonych jest do kategorii „znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy”. W tej liczbie mamy też 728 bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia oraz 1950 bezrobotnych uznanych za bezrobotnych „długotrwale”. Większość bezrobotnych na terenie naszego powiatu (1820 osób) stanowią kobiety (54%). Aż 1026 bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, co – być może – pozwoliłoby im znaleźć pracę.

W grudniu 2012 roku PUP zarejestrował 359 bezrobotnych, z których 302 pracowało poprzednio. W tym samym miesiącu z rejestrów PUP skreślono 202 osoby. W przypadku 93 osób spowodowane to zostało podjęciem przez nich pracy. Warto dodać, iż w tej liczbie znajduje się 13 osób, które zac ciągnęły pożyczkę w PUP, by rozpocząć własną działalność gospodarczą. 74 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy (nie przyszli do PUP w wyznaczonym dniu) a 14 bezrobotnych straciło ten status z względu na odmowę przyjęcia oferowanej pracy.

W grudniu 2012 r., PUP w Górze starał się w miarę przyznanych przez Ministerstwo Pracy środków aktywizować bezrobotnych. Działania te dotyczyły 92 osób. Do prac interwencyjnych PUP skierował 16 bezrobotnych; roboty publiczne podjęło 5 osób; szkolenia 2 bezrobotnych a staże 69 osób.

Z całą pewnością styczeń 2013 roku będzie kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia na terenie naszego powiatu. Zagadką pozostaje tylko cyfra bezrobotnych na koniec stycznia.