poniedziałek, 6 lipca 2015

Totalne bankructwo

Dzisiaj Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydał o godz. 9.00 komunikat o następującej treści:
Notowania akcji PCZ S.A. na dzień 3 lipca na rynku New Connect wynosiły 6,40 zł. 22 kwietnia br. ich wartość wyceniana była na 26 zł. W krótkim okresie czasu akcje (obligacje) PCZ staniały o 17,60 zł (73,33%).

Kolejna informacja dotycząca PCZ S.A. we Wrocławiu dotyczy otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej – Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. Na mocy postanowienia wydanego przez ten sąd 1 lipca br. zabezpieczony został majątek spółki. Na straży tego majątku stanął wyznaczony przez sąd nadzorca sądowy. Nadzorca sądowym została wrocławska Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński spółka jawna. Przypomnieć trzeba, że ustawowy termin, w którym sąd wniosku o upadłość złożonego przez PCZ S.A. upływa 26 sierpnia 2015 r.

Inne dane dotyczące finansowej kondycji PCZ S.A. też do budujących nie należą. Kilka faktów.

Spółki nie stać było na wykupienie wyemitowanych przez siebie obligacji o wartości 8 mln zł. PCZ S.A. nie wypłacił również należnych odsetek w kwocie 1,7 mln zł dla posiadaczy wyemitowanych przez siebie obligacji. Razem daje to 9,7 mln należności PCZ S.A. wobec tych, którzy im zaufali.

Bank kredytujący PCZ S.A. nieoczekiwanie zaczął żądać spłaty 20 mln zł kredytu udzielonego spółce. Spółce ponadto nie udało się znaleźć inwestorów, którzy mieliby udzielić kredytu w kwocie 50 mln zł.


Poniżej opinia fachowego portalu Stockwatch na temat PCZ S.A.