niedziela, 19 lipca 2015

Śpiew przyszlości

28 czerwca Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Góry. Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych” dla „obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”. W ogłoszeniu przetargowym zawarty jest termin realizacji tego zadania. Określono go na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

Zwycięzca przetargu będzie musiał opracować projekt budowlany i wykonawczy, uzyskać wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzenia, które wymagane są prawem przy realizacji tego typu inwestycji. Poniżej wymagania w zakresie "wiedzy i doświadczenia" postawione potencjalnemu wykonawcy przez DSDiK. 
Przy wyborze ofert zamawiający, czyli DSDiK we Wrocławiu ma kierować się dwoma kryteriami. Kryterium ceny ma stanowić 90% a okres gwarancyjny 10%.Wadium określono na kwotę 300.000 zł. Termin składania ofert na dzień 11 sierpnia do godz. 10.00.

Tak więc na oczekiwaną obwodnicę naszego miasta przyjdzie nam jeszcze poczekać. Przynajmniej do roku 2017. I to jak wszystko dobrze pójdzie.