wtorek, 9 kwietnia 2013

Nieznaczny spadek

W marcu PUP odnotował długo oczekiwany spadek bezrobocia we wszystkich gminach powiatu górowskiego. Co prawda bezrobocie na terenie naszego powiatu jest tragicznie wprost wysokie, ale istotne jest, że lekko spada.

Na koniec lutego 2013 roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła, wg GUS we Wrocławiu, 29,5% wobec 28,1% w lutym 2012 r. Powiat górowski zajmował drugie miejsce (po Wałbrzychu) wśród powiatów o najwyższym bezrobociu na Dolnym Śląsku. Stopa bezrobocia w kraju wyniosła na koniec lutego 2013 r. – 14,4%.

Tendencja spadku bezrobocia dała się odczuć w całym kraju. Eurostat podaje, że w marcu bezrobocie w Polsce wynosiło 14,3%.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze odnotował na koniec marca 2013 r. 350 bezrobotnych, czyli o 137 mniej niż na koniec lutego. Kobiety stanowią 51,4% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych przez nasz PUP. Tylko 667 bezrobotnych ma prawo do zasiłku (18,5%). Jest to poniżej średniej dla naszego województwa, która wynosi 19,6%.
W marcu w PUP zarejestrowało się 280 bezrobotnych. 217 z tych osób pracowało poprzednio, 63 osoby dotąd nie pracowały, 22 zwolnione zostały z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Status bezrobotnego nabyło również 28 absolwentów szkół wyższych, z których 14 nie ukończyło 27 roku życia. Z 280 zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu marcu 168 zamieszkuje na wsi.
Na terenie naszego powiatu mamy 2032 osoby uznane za „długotrwale bezrobotne.” Aż 1090 bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych a 783 jest bez doświadczenia zawodowego. 2259 bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego

W marcu PUP wyłączył z ewidencji bezrobotnych 417 osób, w tym 175 kobiet. Z tej liczby 191 osób podjęło pracę. W tej liczbie znajduje się 12 osób, które wzięły pożyczkę z PUP i podjęły własną działalność gospodarczą.

PUP skierował w marcu 25 pracowników do prac interwencyjnych, 22 na szkolenia a 124 osoby na staże. 30 bezrobotnych odmówiło podjęcia oferowanej im pracy a 110 nie potwierdziło gotowości do pracy.

W kwietniu Eurostat zapowiada dalszy spadek bezrobocia w kraju. Z 14,3% w marcu ma ono spaść do 14,0%.