piątek, 5 kwietnia 2013

Gotowi do startu

Dzisiaj o godzinie 15.00 upłynął termin składania ofert na nabycie 20.759 udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia w Górze. Cena jednego udziału wynosi 500 zł. Razem za szpital Zarząd Powiatu chciałby otrzymać 10.379.500 zł. Pieniądze te są niezbędna dla Zarządu, by zapłacić „Chemeko – System” odszkodowanie za wysypisko śmieci w Rudnej Wielkiej oraz zapchać dziurę w budżecie powiatu, który dobrze wygląda, ale tylko na papierze. Zresztą, ten Zarząd też dobrze wyglądał, ale tylko na plakatach wyborczych. W praniu, czyli rządzeniu, rozlazł się niczym stare gacie.

Podczas sesji Rady Powiatu starosta Piotr Wołowicz stwierdził, iż 5 kwietnia poznamy chętnych do kupienia naszego szpitala. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom czcigodnego pana starosty Wołowicza (kompletna pomyłka!) podaję Państwu nazwy podmiotów, które maja apetyt na zakup naszego szpitala.

W tym miejscu wychodzę też naprzeciwko oczekiwaniom wicestarosty Pawła Niedźwiedzia, który też podczas posiedzenia jednej z komisji zapewniał, iż 5 kwietnia poznamy chętnych do nabycia szpitala. Ponieważ oferty składać można było do godziny 15.00, o której to kończy się praca starostwa, wziąłem na siebie – społecznie! – ciężar związany z wywiązaniem się z danej przez starostów obietnicy.

W przetargowe szranki stanęli:
1. Polskie Centrum Zdrowia z Wrocławia.

2. Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus” z Leszna.

3. Zespół Opieki Zdrowotnej z Głogowa.

Polskie Centrum Zdrowia z Wrocławia jest podmiotem należącym do Romualda Ściborskiego z Wrocławia. Ma on w tej spółce – holdingu 99,4% udziałów. Spółka działa na rynku medycznym od 12 lat. Prowadzi 10 podmiotów gospodarczych, w których skupionych jest 17 przedsiębiorstw medycznych: 6 przychodni, 4 szpitale, 4 sanatoria, 1 pogotowie ratunkowe, 1 laboratorium diagnostyczne, 3 apteki, 1 hurtownia medyczna. W planach rozwoju holdingu na rok 2013 jest zakup jednego szpitala z terenu Dolnego Śląska.

Drugi podmiot, to firma „Ventriculius” z Leszna. Firma istniej od 2005 r. W KRS ma zapis, iż prowadzi działalność „Gabinety i przychodnie lekarskie. Przychodnie specjalistyczne.” Prezesem Zarządu spółki jest Ryszard Jan Baranowski a wiceprezesem Teresa Maria Baranowska. Kapitał spółki wynosi 6.491.000 zł i składa się z 6491 udziałów po 1000 zł każdy. Spółka jest własnością 3 właścicieli: Ryszard Jan Baranowski ma 50,04% udziałów a Piotr Baranowski 45,98%; 0,38% akcji jest w rękach udziałowców. W spółce pracuje 60 osób. W 2011 r. sprzedaż przyniosła spółce 11.325 mln zł obrotu. Zysk netto wyniósł 712 tys. zł. Wszystkie podane dane są z roku 2011.

Zespół Opieki Zdrowotnej z Głogowa jest własnością powiatu głogowskiego. Trwają prace zmierzające do przekształcenia go w spółkę prawa handlowego, tak jak przekształcony został ZOZ w Górze. Szpital zatrudnia ok. 500 pracowników. Ma ogromny dług w wysokości ok. 50 mln zł. Przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego pozwoli na redukcję długo o ok. 50%.

I na tym kończy się lista chętnych do zakupu naszego szpitala. Otwarcie kopert nastąpi w przyszłym tygodniu. Dokona tego komisja, w której skład wejdą członkowie Zarządu Powiatu (Matko Boska!) oraz przedstawiciel poznańskiej firmy, która szykowała dokumenty przetargowe. Wówczas poznamy ceny za jakie chcą kupić nasz szpital.

Dodać trzeba,  że ku rozczarowaniu, żalowi i niedowierzaniu większości pracowników szpitala oferty nie złożyła gmina Góra. Pamiętać należy, że karty są wciąż w grze.