środa, 5 września 2012

Zbadali i zdiagnozowali


Stan dróg na terenie naszego powiatu jest, jaki jest. I z pewnością lepszy nie będzie, bo nie ma pieniędzy na remonty sieci drogowej. Na rok 2012 Rada Powiatu zaakceptowała budżety Powiatowego Zarządu Dróg – po ścięciu 200 tys. zł – na poziomie ok. 2.760 tys. zł. Z tej puli na utrzymanie dróg wojewódzkich planuje się wydać kwotę w wysokości 1.472 tys. zł a na utrzymanie dróg powiatowych – 1.293 tys. zł. Podane kwoty zawierają również płace prawników, które wynoszą ok. 725 tys. zł. w skali roku.

Jak więc widać na utrzymanie i remonty dróg pozostają kwoty niewielkie, które wykorzystywane są do łatania dróg na niewielką skalę, koszenia poboczy, odnawianie znaków drogowych, barierek mostowych, odśnieżanie, itp. rzeczy.

Utyskiwanie na jakość dróg na terenie naszego powiatu jest raczej powszechne. W lipcu na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg firma „Lehmann Partner” z Konina wykonała badania stanu technicznego 11 dróg powiatowych. W celu oceny ich stanu technicznego, wykonano na 11 wybranych drogach, które mają duże znaczenie dla komunikacji w obrębie naszego powiatu 232 pomiary. Na niektórych drogach punkt pomiarowy miał łączną długość 1 km, ale na niektórych 2 km.

Tu trochę teorii. Nasze drogi zaprojektowano w kategorii ruchu KR 2. W praktyce oznacza to, że może po nich jeździć pewna określona ilość samochodów o pewnych parametrach w ciągu doby. Dla dróg kategorii KR 2 przewidziano, że przez jedną dobę może bez uszczerbku dla stanu technicznego drogi przejeżdżać może maksymalnie 70 samochodów ciężarowych zwanych pospolicie „wannami” (pięć osi - wożą żwir, piasek).

W przypadku obecnego natężenia ruchu drogowego na naszych drogach powiatowych należałoby zaszeregować je do kategorii ruchu KR 4, gdzie po jednym pasie drogowym może poruszać się od 60 do maksymalnie 200 pojazdów pięcioosiowych po jednym pasie w ciągu doby.

Różnice w kategorii dróg mają swoje źródło w ich odmiennej konstrukcji. 

Droga kategorii KR 2 zbudowana jest z 20 centymetrowej podbudowy tłuczniem, 7 centymetrów asfaltu oraz 5 centymetrowej nawierzchni ścieralnej. Razem ma ona grubość 32 cm.

Dla kategorii KR 4 drogę taką buduje się z 20 centymetrowej podbudowy, 10 centymetrowej warstwy z betonu asfaltowego, 8 centymetrowej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 5 centymetrowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Łączna grubość takiej drogi – 43 cm.

Wykonane badania kosztowały PZD 13 tys. zł plus VAT. Dzięki nim wiemy, jak pod względem technicznym wyglądają nasze drogi powiatowe.

Droga Witaszyce – Wioska – Siciny (1068D): spełnia wymagania dla kategorii KR 2 tylko na niektórych odcinkach. Dla kategorii KR 4 nie spełnia wymagań. By spełnić to ostatnie wymaganie należy położyć 10 do 24 cm batonowego asfaltowego nakładu. By spełniała kategorię KR 2 ok. 20 cm tego samego materiału.

Wioska – Siciny: by zaliczyć ją do kategorii KR 4 konieczne jest wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości od 4 do 18 cm.

Chróścina – Czernina (1073D): odcinkiem, który spełnia wymogi drogi kategorii KR 4 jest … odcinek przy mostku, który został w ubiegłym roku wybudowany od podstaw. Po za tym odcinkiem cała droga nie spełnia wymagań dla kategorii KR 2. By można ją było do tej kategorii zaszeregować ze spokojnym sumieniem należy nawierzchnię nakładką o grubości 13 do 16 cm. Aby spełniała warunki przewidziane dla kategorii KR 4 należałoby wykonać nakładkę z betonu asfaltowego o grubości 14 do 20 cm.

Góra – Borszyn (1077D): ta droga spełnia wymogi dla kategorii KR 2 tylko na 1 kilometrze. By je spełniała na całej swojej długości należy wykonać nakładkę o grubości 17 cm. Aby miała parametry przewidziane dla kategorii KR 4 na całej długości drogi należy wykonać nakładkę o grubości od 8 do 20,5 cm.

Gola Górowska – Osetno (1081D): droga na całej długości nie spełnia wymagań związanych z kategorią KR 2. Zalecane wykonanie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 18 – 26 cm. By osiągnąć parametry związane z kategorią KR 4 grubość nakładki powinna wynosić od 15 do 29 cm.

Łęczyca – Piskorze: droga nie spełnia wymagań związanych z kategorią KR 2, by spełniała należy wykonać nakładkę o grubości 16 cm. Natomiast by droga ta uzyskała parametr drogi KR 4 konieczne staje się wykonanie nakładki o grubości 20 cm.

Jemielno – Wąsosz (1100D): droga spełnia warunki przewidziane dla drogi kategorii KR 2, ale by utrzymała kategorię KR 4 należy położyć nakładkę o grubości 8 do 18 cm.

Świniary – Borowno (1109D): droga spełnia wymogi związane z kategorią KR 2. Kategoria ruchu KR 4 wymaga wykonania nakładki o grubości 8 do 20 cm.

Lewy pas drogi Pobiel – Wąsosz (1110D): dla kategorii ruchu KR 2 droga nie spełnia wymagań i potrzebne jest nałożenie 17 cm nakładki. By osiągnąć kategorię ruchu KR 4 drogę należy wyposażyć w nakładkę o grubości 21 cm.

Prawy pas drogi Pobiel - Wąsosz: nie spełnia warunków dla kategorii KR 2 i konieczna jest nakładka o grubości 15 do 20 cm. By droga osiągnęła kategorię KR 4 grubość nakładki musi wynieść od 19,5 cm do 24 cm.

Pobiel – Wodniki (1108D): warunki dla kategorii KR 2 nie są spełnione. Konieczna nakładka o grubości 19,5 cm, by droga miała kategorię KR 4 grubość nakładki musi wynieść 23 cm.

W przypadku tej drogi, po której jeżdżą pięcioosiowe samochody ze żwirem, PZD zawarł umowę z firmą Alpina, która żwir ten wykorzystuje do budowy S5. Firma ta gwarantuje w umowie, że nawierzchnia drogi zostanie przywrócona do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przewozu żwiru. Naprawa ma zostać wykonana na 2 miesiące przed zakończeniem kontraktu przez Alpinę na dostawę żwiru. Gwarantem wykonania zawartej umowy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Poznaniu.

I w ten sposób poznaliście Państwo stan techniczny najważniejszych dróg powiatowych. By osiągnąć parametr ruchu KR 4 na tych drogach potrzebne są miliony. Trudno nawet wskazać ile ich musielibyśmy wydać. Pamiętam jak szef Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei mówił, że jeden kilometr przebudowanej drogi Stara Góra – Osetno kosztował ok. 800 tys. zł. Jak Państwo widzicie, roczny budżet Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczony na drogi powiatowe (bez płac) wynosi ok. 1 mln zł. Jak więc łatwo wyliczyć za te pieniądze można przebudować ok. 1200 m drogi. Łączna długość dróg powiatowych wynosi ok. 280 km. Roboty więc będzie na 233 lata!

Dyrektorowi PZD – Andrzejowi Łaszewskiemu życzę dożycia sędziwego wieku, tj nie mniej niż 285 lat. A potem, to już tylko emerytura i jazda na rowerku po drogach spełniających warunki kategorii ruchu KR 4. Cudowna perspektywa!