piątek, 14 września 2012

Wciąż będziemy inwestować


Do końca roku 2012 pozostało 108 dni. Czas więc był najwyższy, by dowiedzieć się o plany inwestycyjne naszej gminy na przyszły rok. W tym celu zasięgnąłem „języka” u szefowej gminy na ten temat.

Podczas spotkania z burmistrz Ireną Krzyszkiewicz zadałem szefowej naszej gminy pytanie dotyczące trzech najważniejszych inwestycji, które gmina zamierza wykonać w przyszłym roku.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz wymieniał bez zastanowienia i na pierwszym miejscu kompleksowy remont szkoły przy ul. Podwale. Każdy górowianin widzi, w jak fatalnym pod względem estetycznym i technicznym stanie znajduje się ta placówka oświatowa. Poprzednich włodarzy gminy, jakoś pogarszający się z roku na rok stan obiektu nie bulwersował. Dobrze więc się stało, że wkrótce obiekt – w części zabytkowy – będzie przynosił nam chlubę a nie palący twarz rumieniec wstydu.

Szkoła zostanie wyremontowana za ok. 2,3 mln zł, bo na tyle opiewa kosztorys. Gmina dołoży do remontu nie więcej, jak 600 do 700 tys. zł. Ogromna większość środków pochodziła z funduszy unijnych (ok. 1.650 mln zł).

Generalny remont szkoły rozpocznie się jeszcze w tym roku. Planuje się wykonanie ocieplenia budynku (termomodernizacja), naprawę dachu, wykonanie nowej elewacji z zachowaniem w istniejącej zabytkowej części kunsztownych elementów dekoracyjnych. Te prace zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku, bo – jak stwierdziła burmistrz Irena Krzyszkiewicz – „Absolutnie nie będą kolidowały z uczeniem się tam dzieci.”

W lutym przyszłego roku fachowcy wkroczą do wnętrza budynku. Dzieci – po feriach zimowych – zostaną przeniesione na okres remontu do innych placówek. W drugiej fazie generalnego remontu budynku przewidziana jest budowa nowej kotłowni i remont pomieszczeń, w których uczą się dzieci. „Z całą pewnością 1 września 2013 roku uczniowie wrócą do swojej szkoły i rozpoczną nowy rok w całkowicie odmienionym budynku szkolnym” – twardo stwierdziła burmistrz Irena Krzyszkiewicz.

Drugą dużą inwestycja, która realizowana będzie w przyszłym roku jest budowa świetlicy w Sławęcicach. Kosztorys dla tego przedsięwzięcia określa wydatek z nią związany na poziomie ok. 600 tys. zł.

„Będziemy ubiegać się o 500 tys. zł ze środków unijnych. Mam tu na myśli fundusze będące w dyspozycji unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Możemy się ubiegać o 75% zwrotu poniesionych, kwalifikowanych kosztów przy realizacji tej jakże potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkańców Sławęcic inwestycji. Na początku października zostanie ogłoszony przetarg na budowę świetlicy” – informuje burmistrz Irena Krzyszkiewicz.

„Jeszcze w październiku ogłosimy przetarg na wykonanie tak bardzo oczekiwanej drogi pomiędzy ul. Świętosławy a Dąbrówki. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 2,6 mln zł. I tu również będziemy starali się o dofinansowanie, gdyż mamy ku temu mocne podstawy. Ta droga połączy dwie drogi wojewódzkie a więc możemy sięgnąć po środki na „schetynówki”. Gdybyśmy otrzymali te pieniądze, to byłoby to piąte dofinansowanie ze „schetynówek” na terenie naszej gminy” – mówi burmistrz Irena Krzyszkiewicz.

„To byłoby mistrzostwo świata pani burmistrz. A co będzie, jak tych środków nie otrzymamy?” – pytam.
„Jeżeli tego dofinansowania nie otrzymamy, to i tak będziemy tę inwestycję realizowali. Jest ona po prostu niezbędna w tej części miasta. Czas zrobić na tym terenie porządek. Za otrzymaniem dofinansowania mamy duże argumenty. Największym naszym atutem jest fakt, iż uruchomiono most w Ciechanowie a to wiąże się ze zwiększonym ruchem na drogach wojewódzkich. Taką informację przesłałam do władz wojewódzkich.” – kategorycznie stwierdza szefowa gminy.

C.d.n.