czwartek, 20 września 2012

Problem załatwiony


Poniżej mają Państwo mapkę przebiegu drogi łączącej ul. Świętosławy z Al. Jagiellonów. To drugi etap budowy tego niezwykle potrzebnego dla mieszkańców osiedla o mało znanej nazwie – „Mieszka I”. Górowanie najczęściej używają skrótu: Świętosławy.

Droga, którą sfinansuje gmina (cena kosztorysowa 2,6 mln zł) znacznie skróci mieszkańcom ul. Świętosławy czas dojazdu do miasta. Będzie też miała bardzo duże znaczenie dla działkowiczów, którzy dotąd do swoich ogródków działkowych dochodzili bądź dojeżdżali po nawierzchni, która często pozostawiał wiele do życzenia. Połączenie ul. Świętosławy z Al. Jagiellonów pozwoli też na odciążenie ruchu na ul. Poznańskiej.

Droga, na wykonanie której przetarg ogłoszony zostanie pod koniec września, będzie miała 6 m szerokości. Zaprojektowana jest na Kategorię Ruchu II, co oznacza, iż będą mogły po niej poruszać się pojazdy pięcioosiowe w ilości od 13 do 70 na dobę.

Do takiego natężenia ruchu, i obciążenia dostosowana jest nawierzchnia jezdni, która ma łączną grubość 32 cm. Do tego dochodzi jeszcze 29 cm., podbudowa zasadnicza z kruszywa oraz (na niektórych odcinkach), wymiana nasypów o grubości 50 cm. Szerokość drogi – 6 m.

Droga będzie posiadała wyspy dzielące wykonane z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm.

Zgodnie z oczekiwaniami droga będzie wyposażona w ciąg pieszo – rowerowy. Wyłożony będzie on kostką brukową betonową w kolorze czerwonym o grubości 8 cm. Szerokość tego ciągu wyniesie 2,5 m.

Jest również dobra wiadomość dla właścicieli kilkudziesięciu garaży, które są tam zlokalizowane. Zaplanowano wzdłuż tych garaży chodnik o szerokości 2 m, który oddzielony będzie od jezdni pasem zieleni.


Właściciele posesji położonych przy drodze, których wjazdy będą graniczyły z nową drogą będą mieli wykonane dojazdy do posesji z kostek betonowych brukowych.

Z całą pewnością budowa tej drogi, tak długo oczekiwanej przez tak wiele zainteresowanych osób, da wszystkim jej użytkownikom dużą satysfakcję. Ale stworzy również szansę na zagospodarowanie tego terenu, który dotąd chluby nam nie przynosił. A miejsce to ze wszech miar godne jest uwagi.