piątek, 28 marca 2014

Zagonią Słońce do roboty

Firma „piTERN” sp. z o.o., która ma siedzibę Wysogotowie k. Poznania wystąpiła 15 stycznia 2014 r. do UMiG Góra o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW.” Instalacja ta ma znaleźć się na działce nr 243, obręb Góra. Działka ta znajduje się przy nieużywanych obecnie torach wiodących do Bojanowa a miejsce to jest znane jest jako zbiornik poflotacyjny byłej cukrowni.

Kilka słów o firmie „piTERN”. Powstała w 2003 r. , jakby wyczuwając, iż nadchodzi czas na „zieloną energie”. Na stronie internetowej firmy przeczytać możemy, że realizowała realizację inwestycji fotowoltaicznych w Belgii. W Polsce postawiła panele fotowoltaiczne w Gubinie, Jarocinie, Choszcznie, Granowie i nieodległej od nas Szlichtyngowej. Firma ma w swoim dorobku skonstruowanie lampy solarowej SOLAMP, która nagrodzona została przez Ministra Środowiska.

Całkowita powierzchnia działek przeznaczona pod inwestycję ma wynieść 266.755 m kw. Planuje się, iż pod elektrownię przeznaczy się powierzchnię 20.000 m kw. Urządzenia elektrotechniczne zajmą natomiast powierzchnię do 200 m kw. Panele fotowoltaiczne w ilości 4000 szt. mają mieć łączną powierzchnię aktywną 6400 m kw.

Moduł fotowoltaiczny jest urządzeniem elektronicznym, które wykorzystuje zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania słonecznego na prąd. Połączone z sobą moduły tworzą zespoły paneli fotowoltaicznych. By zwiększyć sprawność modułów ich powierzchnie mają kolor ciemny i pokryte są warstwą antyrefleksyjną, co zmniejszy ilość odbijanego od powierzchni światła. W przypadku inwestycji na działce nr 243 nie jest planowane ich okresowe mycie.

Z modułów energia elektryczna przekazywana jest do inwerterów., zwanych falownikami lub przetwornicami. Tych urządzeń ma być 60 szt. Umożliwią one przetworzenie wytworzonego przez panele fotowoltaiczne prądu o stałym napięciu na prąd przemienny. Każdy z inwerterów będzie pracował samodzielnie. To spowoduje, iż w okresie awarii, przestojów, prac konserwacyjnych, przeglądów eksploatacyjnych, napraw, wyłącznie jednej czy kilku z nich nie będzie miało wpływu na pracę pozostałych członów elektrowni. Maksymalna wyjściowa moc przewidzianych dla elektor woni przetwornic ma moc wyjściową 1 MW.

Wybudowany zostanie jeden transformator, który przekształcał będzie napięcie wychodzące z inwerterów – 0,4 kV na napięcie, które płynie w sieci energetycznej – 15 kV. Instalacja bowiem zostanie przyłączona do sieci energetycznej „Enea Operator” sp. z o.o. Założony poziom hałasu wytwarzanego przez pracujący transformator ma nie przekraczać 73 dB. By wychwycić ewentualne wycieki oleju z transformatora ma zostać zamontowana misa olejowa, której działanie ma być w 100% skuteczne.

Konstrukcja mocująca, na której zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne zostanie zbudowana z lekkich metalowych szyn i kątowników. Mają one zostać zaprojektowane w ten sposób, by nie ruszył ich wiatr i ciężar śniegu. Oparta zostanie ona na słupach metalowych wbitych do ziemi na głębokość 1,5 m. Całkowita wysokość konstrukcji mocującej i umieszczonych na niej paneli ma być nie wyższa niż 2,9 m.

W „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” przeczytać możemy, że: „Instalacja fotowoltaiczna jest najczystszym sposobem produkcji energii elektrycznej. Farma fotowoltaiczna jest jedyną formą konwersji energii, która jest w pełni pasywna, tzn. nie emituje hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody. Dodatkowo, w trakcie jej działania nie powstają ścieki i odpady (zarówno bytowe, jak i przemysłowe)”.

14 marca 2014 r. ukazuje się „Obwieszczenie” podpisane przez burmistrz Irenę Krzyszkiewicz. Dokument ów zawiadamia mieszkańców naszej gminy: „(…) że w dniu 14 marca 2014 r. zostało wydane postanowienie (…) nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko” na inwestora, czyli firmę „piTERN” z Przeźmierowa. Takiego samego opracowania domaga się również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze. 

Burmistrz gminy w swoim „Obwieszczeniu” powołuje się na ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r., z późn. zmian., oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 z póżn. zmian.).


Gmina i Sanepid działają w tej sprawie literalnie z obowiązującymi przepisami prawa.