piątek, 21 marca 2014

Pytania są - odpowiedzi brak

Ciąg dalszy zapisu z sesji Rady Powiatu z 20 lutego 2014 r.
Radni przystąpili do obrad nad p. 12, czyli „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.

Radny Zbigniew Józefiak:

„Chciałbym odnieść się do odpowiedzi, jakie uzyskałem na swoje pytania, które postawiłem na poprzedniej sesji. Być może uzyskam jakieś uzupełnienia do tych odpowiedzi.

Zadałem pytanie: Czy Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze przyjęło sprawozdanie z działalności spółki, złożone przez Zarząd za okres od 1 stycznia do 17 grudnia 2014 r.?

Z udzielonej mi odpowiedzi wynika, że Zarząd nie miał przedstawionego pełnego bilansu do zakończenia działalności spółki PCOZ, to znaczy do 17 grudnia 2013 r., ponieważ to czym Zarząd dysponował w formie pisemnej nosiło datę 20 września 2013 r. Tak więc pozostałe 3 miesiące – w mojej ocenie – były poza kontrolą. Stwierdzenie typu: „działalność spółki była przedmiotem bieżącego zainteresowania członków Zgromadzenia Wspólników, mi osobiście nie mówi nic.

Chciałbym się skupić na odpowiedzi na drugie pytanie. To było bardzo proste pytanie: w jakiej formie nastąpiło zakończenie działalności spółki PCOZ oraz w jakiej formie nastąpiło przekazanie szpitala nabywcy – PCZ Wrocław. Głównie chodziło mi o majątek spółki, sposób jego przekazania a co do zakończenia działalności, to w jakiej formie nastąpiło zakończenie działalności Zgromadzenia Wspólników z Zarządem PCZ. Czy była to forma przekazania, czy też spotkanie i podziękowanie bądź wyrażenie swojej dezaprobaty do sposobu funkcjonowania Zarządu PCOZ, który – było nie było – ale kilka lat zajmował się naszym szpitalem.

Zupełnie zadziwiło mnie takie stwierdzenie: „zgodnie z zapisami umowy dotyczącej sprzedaży udziałów PCOZ w Górze, działalność spółki nie została zakończona.” Wbiło mnie to w zdumienie. Bo jak nie może być zakończona działalność spółki, jeżeli we wszelkich opiniach prawnych można przeczytać, że w momencie kiedy majątek spółki zostaje zbyty innej spółce, to w takim razie spółka przejmowana przestaje istnieć. I dlatego ta odpowiedź wydaje mi się trochę dziwna. To na razie tyle.”

Wielce Czcigodna Pomyłka, czyli w mojej ocenie najsłabszy w dziejach powiatu starosta Piotr Wołowicz:

„Ja może odpowiem jednym zdaniem. Jeżeli się nie zrozumiemy to już trudno. Eee, yyy, spółka nie zaprzestała swojej działalności, yyy, zostały zbyte udziały, na żadnym etapie nie został zbyty majątek, nie został przekazany żaden majątek, po prostu zostały zbyte prawa do udziałów i to w żaden sposób nie wymaga żadnej inwentaryzacji i żadnych protokołów przekazania. Zbycie udziałów to jest przekazania pewnej własności. Spółka Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej nadal funkcjonuje i z punktu widzenia prawnego nie zakończyła działalności 17 – tak jak pan radny mówi tylko z tego co wiem funkcjonuje do dzisiaj.”

Radny Zbigniew Józefiak:

„Oczywiście nie będziemy ciągnąc tej polemiki, bo inaczej rozumiemy pewne kwestie. Natomiast dla informacji tylko podam, że Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska jest już na stronach internetowych a jeżeli chodzi o :Powiatowe Centrum Zdrowia, to tej spółki nie ma. I to jest fakt. O faktach nie da się dyskutować.
Chciałbym się jeszcze odnieść do kolejnych spraw związanych z przekazaniem, czy też zbyciem górowskiego PCZ. Na moje pytania dotyczy braku pisemnej rekomendacji. Zgromadzenie Wspólników podejmowało uchwałę o zbyciu udziałów. Miało to zrobić na podstawie pisemnej rekomendacji. Tej pisemnej rekomendacji do dzisiaj nie ma i uważam to za poważny mankament w procesie przygotowania tej spółki do sprzedaży.

W odpowiedzi na moje pytanie dostałem kopię pisma, które było kierowane do pozostałych uczestników, którzy przystąpili do negocjacji. To pismo w ocenie pana starosty jest rekomendacją a tam jest tylko jedno zdanie. Jest użyty zwrot: „rekomendacja dla zespołu dla oferty PCZ obejmuje termin do końca października 2013 r., ale tu chodzi o rekomendację na wyłączność na negocjacje a ja mówię o rekomendacji, która w sposób rzeczowy, merytoryczny powinna wyłonić spółkę. I tej rekomendacji mi brakuje. Na pewno jej nie ma, bo gdyby była, to sądzę, że dostałbym ją w ramach udzielonej odpowiedzi.

Kolejna rzecz, na którą zwracałem uwagę – i nie dostałem pełnej odpowiedzi. Zwracałem uwagę na brak  wiarygodności operatu  z wyceny szpitala w Górze, autoryzowanej przez „Invest Consulting”, na które brak było podpisu rzeczoznawcy majątkowego w zawiązku z honorarium na kwotę 18 tys. zł., a także uiszczenie bądź nieuiszczenie kwoty 10 tys. zł stanowiących zapłatę za pomoc w negocjacjach na rzecz powiatu.
Z udzielonej mi odpowiedzi nie wynika czy przedstawiciel „Invest Consulting”, z imienia i nazwiska występował w pracach tej komisji i czy te 10 tys. zł zostały wypłacone. To już są w sumie poważne pieniądze, bo razem mamy 28 tys. zł, które w mojej ocenie zostały wydatkowane co najmniej wątpliwie.

I jeszcze jedna rzecz. Chodzi o umowy dzierżawne, które zostały z PCZ Wrocław przed sprzedażą, bo umowę – dzierżawę zawarto 15 grudnia a umowę kupna - sprzedaży udziałów 17 grudnia 2013 r. Wskazywałem na to, że blisko 7 arów a dokładnie 690 m kw., które wydzierżawiono, w planach zagospodarowania przestrzennego było przeznaczonych pod usługi. Kwota dzierżawna opiewała na grunty inne i zaistniała różnica 5 zł za 1 m kw., co w skali roku daje kwotę ok. 24 tys. zł. I to są te moje wątpliwości. Proszę o uzupełnienie.”

Wielce Czcigodna Pomyłka, czyli w mojej ocenie najsłabszy w dziejach powiatu starosta Piotr Wołowicz:

„Eee, rozwiewając te wątpliwości, yyy, informuję, że umowa została podpisana 17 grudnia, natomiast kwestie stawek dzierżawnych, może poproszę panią mecenas żeby panu radnemu wytłumaczyła.”

Radczyni prawna Renata Torz:

„Jeżeli chodzi o stawki dzierżawy, to one wynikają z uchwały Rady Powiatu z 2012 r. W załączniku do tej uchwały określone zostały stawki dzierżawy i najmu i w odniesieniu do gruntów, bo tu mówimy o dzierżawie gruntów, przewidziane są 4 stawki. Pierwsza: ogródki przydomowe, drugie – grunt pod garażami, trzecie – grunt pod działalność gospodarczą, kiosk itp., i czwarte – inne grunty.

Tutaj zastosowano stawkę dotyczącą innych gruntów i uważam, że zastosowanie tej stawki jest właściwe. Punkt trzeci, który mówi o gruncie pod działalność gospodarczą dotyczy tylko sytuacji, to wynika literalnie z brzmienia tego punktu trzeciego, kiedy grunt wykorzystywany jest na prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem na tym gruncie kiosku i tym podobnego obiektu budowlanego. Taka jest moja interpretacja. Tak, że ustalenie stawki tak jak dla innych gruntów uważam za jak najbardziej właściwe. Dodam tylko, że te stawki wynikają z wcześniejszej uchwały a wysokość stawek generalnie nie uległa zmianie.”

Radny Zbigniew Józefiak:

„Pozostanę przy swojej ocenie i tylko dodam, że działalność gospodarczą, jaką prowadzi PCZ Wrocław jest działalnością stricte gospodarczą. Jest to usługa medyczna a więc gospodarcza. A to, że w uchwale wymieniono grunt pod działalność gospodarczą, np. kioski to jest to uproszczenie, bo gdyby nie było tych kiosków nie koncentrowalibyśmy się na kioskach. W mojej ocenie PCZ Wrocław prowadzi działalność  gospodarczą i ta uchwała Rady jest obowiązująca. Uchwała nie została wykonana w sposób właściwy”.

Radczyni prawna Renata Torz:

„Ja może dodam tak w odpowiedzi na to, co pan powiedział, że gdyby miała być stawka wyższa, czyli taka jak na działalność gospodarczą, to tutaj po słowie „na działalność gospodarczą” byłaby po prostu kropka. Tak? Bo nic więcej nie trzeba by było dodawać. Natomiast chodzi o działalność gospodarczą w ten sposób tutaj rozumianą, jako wykorzystanie gruntów na prowadzenie takich małych punktów, kiosków i tym podobnych obiektów budowlanych, w których prowadzona byłaby jakaś tam działalność gospodarcza, usługowa, gastronomiczna czy jakakolwiek inna.”


 C.d.n.