poniedziałek, 19 grudnia 2011

Czarna rozpacz

W listopadzie bezrobocie na terenie powiatu górowskiego powiększyło się o 26 osób w stosunku do października i wynosiło 3128 osób zarejestrowanych w PUP.

Wskaźnik bezrobocia dla naszego powiatu w październiku wyniósł wg wrocławskich statystyków 25,3%. Wyższy wskaźnik (25,4%) odnotowano w naszym województwie jedynie w powiecie złotoryjskim. Jesteśmy więc w niechlubnej i bolesnej dla dotkniętych bezrobociem czołówce naszego województwa. Średnia dla naszego województwa wynosiła w październiku 12,0%.

Na koniec listopada 2010 roku w powiecie górowskim zarejestrowanych było 3106 bezrobotnych a wskaźnik bezrobocia w skali naszego województwa wynosił dla naszego powiatu 26,2%. Wówczas mieliśmy najwyższy poziom bezrobocia pośród powiatów Dolnego Śląska, jeżeli przypomnienie tego faktu kogoś pocieszy.

Na 3128 bezrobotnych 1778 stanowią kobiety. Większość bezrobotnych – 1921 osób zamieszkuje w miejscowościach wiejskich. Bezrobotne kobiety stanowią aż 58,2% ogółu bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach wiejskich.


W listopadzie PUP zarejestrował 314 osób, które utraciły pracę. W tej liczbie było 262 osoby, które dotąd pracowały i stały się bezrobotnymi po raz kolejny. 52 osoby znalazły się w ewidencji PUP po raz pierwszy a 20 osób utraciło pracę z winy pracodawcy. Kolejne 55 osób nabyły status bezrobotnego po raz pierwszy.

W tym samym miesiącu z ewidencji PUP wyłączono 288 osób. 130 bezrobotnym udało się znaleźć pracę, 121 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 4 odmówiły przyjęcia złożonej im oferty zatrudnienia a 20 bezrobotnych dobrowolnie zrzekło się tego statusu.

Warto zauważyć, iż nasz PUP nie oferuje bezrobotnym prac interwencyjnych i robót publicznych, gdyż nie otrzymało na to środków z ministerstwa pracy, w związku z oszczędnościami.

W gminie Góra bezrobocie spadło o 2 osoby i wyniosło na koniec listopada 1810 osób. W tym samym okresie ubiegłego roku w gminie Góra było 1700 bezrobotnych, co świadczy o tym, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek pracy w naszej gminie bardzo znacznie się skurczył. Proszę zauważyć, iż wciąż martwa jest głośna strefa ekonomiczna (obecnie zwana „chabaziową” ze względu na liczną roślinność występującą w roli niepowtarzalnego ekosystemu) a obiecane inwestycje mają rozpocząć się tam dopiero w IV kwartale 2012 roku. Trzeba powiedzieć, że przez kilka ostatnich lat sytuacja na rynku pracy w naszej gminie systematycznie się pogarsza. W gminie Góra na 1810 bezrobotnych zasiłek przysługuje 306 osobom, czyli 17,45%.

Wyższe w stosunku do listopada roku ubiegłego jest także bezrobocie w gminie Jemielno. W listopadzie 2010 wynosiło ono 305 osób a w omawianym okresie wyniosło 312 osób. Prawo do zasiłku przysługuje tam 46 bezrobotnym (14,7%).

Wyższe bezrobocie niż rok temu odnotowano również w gminie Niechlów. Wówczas z terenu tej gminy pochodziło 440 bezrobotnych a obecnie PUP odnotował ich o 24 więcej. Prawo do zasiłku posiada w gminie Niechlów 13,8% bezrobotnych (64).

Jedynie w gminie Wąsosz można z satysfakcją odnotować spadek bezrobocia stosunku rok do roku. W listopadzie 2010 było tam 563 bezrobotnych a obecnie jest ich 542. Również największy procent bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku mieszka w tej gminie – 107 osób. 19,7% bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz ma prawo do zasiłku.

W skali powiatu na 3128 bezrobotnych prawo do zasiłku przysługuje 523 bezrobotnym (16,8%).